Vedle fakult a pracovišť Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), která festival pořádá, připravily expozice například také Techmania Science Center, Centrum robotiky, Hvězdárna v Rokycanech a Plzni nebo Církevní gymnázium Plzeň a Střední průmyslová škola stavební.

Fakulta pedagogická ZČU odhalí dnes kouzla chemie v expozicích Svět chemických reakcí a Zajímavá chemie, na fyziku se zaměří na stanovišti Fyzika všemi smysly a to, jak vstupuje do našeho života matematika, bude hlavní náplní expozice Matematika zábavně i prakticky. V oblasti informatiky nabídne Fakulta pedagogická Exkurzi do vývoje počítačů nebo expozici Rozvíjení informatického myšlení je prima, kde se děti i dospělí seznámí s řadou robotů, naučí se je rozpohybovat, ovládat i programovat a budou s nimi řešit nejrůznější úkoly. „Máme tady asi 30 pokusů z elektřiny, magnetismu, optiky nebo mechaniky. Nejvíc děti zajímají pokusy se supravodivostí, pak fakírská židle a také Teslův transformátor, známý také jako Teslova cívka, což je vysokofrekvenční transformátor vynalezený Nikolou Teslou,“ uvedla Zdeňka Kielbusová, vedoucí expozice Oddělení fyziky Fakulty pedagogické ZČU.

„Zajímal mě nejvíc Teslův transformátor. Přiložil jsem nad něj ruku a chtěl vyzkoušet, jestli bude bolet, jak plamínky pálí kůži. Ale jsem statečný a vydržel jsem to bez problémů," řekl devítiletý Pavel z 33. základní školy v Plzni.