Pro zkoumání pohybu vozidel bylo zvoleno 24 stanovišť převážně na okraji města. Několik stanovišť bude umístěno i uvnitř města. Na nich by měla být zaznamenána vozidla.

Výsledkem akce bude zjištění počtu vozidel na vjezdech a výjezdech města včetně určení jejich trasy. Sledování je vlastně závěrečným průzkumem dopravy po otevření dálničního obchvatu