Elektrická aktivita mozku je hlavním předmětem zájmu skupiny vědců z katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU. Letos skončila jejich tříletá práce na česko-bavorském projektu BASIL, který představuje systém ovládání počítače mozkem, jenž má nesoběstačným lidem pomoci vyjádřit jejich základní potřeby a získat omezenou kontrolu nad domácností.

„Smyslem projektu je pomoci lidem, kterým sice nefunguje tělo, ale jejich mozek pracuje stále dobře. Většinou leží, nemohou mluvit, hýbat se, a mozek je tak jejich jediným komunikačním nástrojem,“ vysvětluje za katedru informatiky a výpočetní techniky řešitel projektu Roman Mouček.

V praxi bude mít člověk, který není soběstačný, na hlavě nasazenou čepici s elektrodami a systém BASIL mu bude snímat jeho mozkové vlny. Velmi důležité je podle Moučka zobrazování symbolů, které reprezentují potřeby člověka, jako například dveře, světlo, jídlo nebo záchranný kruh. „Součástí prototypu je i scénář s obrázky, které reprezentují tu věc nebo aktivitu, kterou člověk právě chce provést. Potřebuje například rozsvítit světlo, a tak si vybere obrázek lampy a soustředí se na něj, zatímco elektrody snímají aktivitu jeho mozku,“ popisuje dále Mouček.

Jaroslav Šefl ze Lhůty se svým dílem. Jednorožec udělal největší radost vnučce Kristýnce.
Jednorožec Zlaté kopýtko čeká na medvědici