„Spolupracovat budeme s policisty z Prahy, severních, středních a jižních Čech,“ řekl včera Deníku zástupce ředitele západočeské policie Jaromír Kníže. Nad Plzní bude opět kroužit vrtulník, který bude monitorovat situaci, v ulicích města se znovu objeví i policisté na koních.

Součástí opatření budou rovněž některá dopravní omezení. Zastavit nebude možné v Solní ulici. „Informovat o tom bude přenosné dopravní značení. Snažíme se vyrozumět místní občany, aby v té době svá vozidla přeparkovali jinam,“ doplňuje Kníže. V případě, že řidiči zákaz zastavení nedodrží, vozidlo jim může být odtaženo. Parkování policisté nedoporučují ani na dalších místech trasy pochodu. Ta povede z parkoviště u obchodně zábavního centra Plzeň Plaza přes světelnou křižovatku v sadech Pětatřicátníků do Solní ulice a na náměstí Republiky. Sraz je naplánovaný na třináctou hodinu.

O hodinu dříve se chtějí v sadech Pětatřicátníků sejít členové sdružení Mládež proti neonacismu. Iniciátorem akce je Jiří Metod Kassl. Podle vedoucího odboru veřejných služeb úřadu třetího plzeňského obvodu Radima Lisenka ale organizátor akce nesplnil povinnost oznámit ji minimálně pět dní dopředu. „Pokud se bude demonstrace konat, hrozí mu pokuta 5000 korun, v krajním případě může být akce rozpuštěna,“ varuje Lisenko. Sady má už dopředu zablokované Židovská obec Plzeň. Pokud s tím budou Židé souhlasit, mohou se k nim přívrženci sdružení beztrestně přidat.

Zároveň se objevila iniciativa, která vybízí lidi k tomu, aby k trase pochodu přišli s letáčky se zněním: „Náckům ne!“ „Měl by to být zároveň vzkaz pro tolerantní soudce plzeňského krajského soudu k rasismu a xenofobii,“ dodává Radovan Kodera z občanského sdružení HUMR, které se zabývá lidskými právy.

Starší články k tématu najdete v pravém sloupci.

Policie ale upozorňuje občany, aby se nezdržovali v lokalitách, kde budou účastníci pochodu procházet. „Na těchto místech mohou policisté zasahovat,“ říká policejní mluvčí Jana Václavová. Strážci zákona teď shromažďují a analyzují potřebné poznatky. Podle nich se rozhodnou pro konkrétní postupy. „Máme několik taktických řešení. Bude záležet i na tom, kolik účastníků pochodu se sejde a na jakých místech,“ doplňuje Kníže.

Podle Lisenka úřad nemůže na základě rozhodnutí soudu činit předem žádná opatření proti pochodu. Pokud účastníci pochodu poruší zákon o právu shromažďovacím, může jej policie rozpustit na místě. „Zákon ale v tomto případě říká, že excesy jednotlivců mají být řešeny individuálním zásahem policie, nikoli rozpuštěním celého shromáždění. Pokud se ale celá demonstrace strhne na nezákonnou, bude se bez okolků zasahovat,“ informuje Lisenko. Přímo v pochodu bude mít podle něho úřad i policie své zástupce, kteří budou situaci monitorovat.

Pravicoví radikálové se měli v Plzni sejít původně již 21. února. Tehdy ale akci zakázal úřad centrálního městského obvodu. Pro nepřezkoumatelnost zrušil jeho rozhodnutí Krajský soud v Plzni.