Jak uvedl krajský policejní ředitel Jaroslav Vild, celkový počet cizinců v kraji byl ke konci loňského roku 80 917, což je bezmála dvojnásobek oproti roku předchozímu. Logicky převládají Ukrajinci. Jejich počet vzrostl z 15 553 na 51 667. Nejvíce jich je pochopitelně v Plzni (27 291), následují Tachovsko (7280) a Klatovsko (4307). Nejméně Ukrajinců je naopak na Domažlicku (2691).