„Nastavená protiepidemická opatření je proto třeba důsledně dodržovat. Je třeba se připravit i na to, že pravděpodobně bude narůstat nemocnost personálu nejen v našich nemocnicích, ale i ve firmách a v krizové infrastruktuře. S tím je potřeba počítat a umět takovou situaci účinně řešit,“ upozorňuje hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

Ředitel KHS Plzeň Michal Bartoš informoval krizový štáb, že v posledních dvou dnech jsou denní záchyty nákazy více než 1000 případů. „V přepočtu na 100 tisíc obyvatel pak významně stoupá i denní incidence. Pohybuje se kolem 720 případů a očekává se další růst. Je to plošné komunitní šíření nákazy,“ uvedl M. Bartoš. Stále také podle ředitele KHS platí, že případná režimová opatření ve zdravotnických zařízeních nastavuje jejich vedení. Při trasování se nyní pracovníci hygieny soustředí hlavně na osoby starší 65 let.

Koordinátor lůžkové péče pro Plzeňský kraj Jan Beneš potvrzuje, že v zachycených vzorcích již z 90 procent převládá mutace omikron a počty případů nákazy skokově rostou. „Naštěstí se tyto počty nepřenáší na zdravotnická zařízení. V tomto případě ale musíme očekávat zhruba týdenní zpoždění a v průběhu tohoto a příštího týdne uvidíme, jaký dopad bude mít nastupující vlna,“ říká. Upřesnil také, že je s omikronem hospitalizován zatím pouze jeden hematoonkologicky nemocný a velmi oslabený pacient.

Aktuálně je v Plzeňském kraji hospitalizováno 77 pacientů, z toho 65 ve standardní péči a 12 na jednotkách intenzivní péče. Na umělé plicní ventilaci je jich sedm. Žádný pacient není na ECMO, tedy mimotělním oběhu.

Zatím poměrně dobrá situace panuje v sociálních službách. U zaměstnanců je nárůst počtu nemocných minimální (6,8 %) a ze 4 134 klientů jsou 3 covid pozitivní. „V žádném pobytovém zařízení není ohrožen provoz. Oblast terénních a ambulantních služeb také nehlásí žádné výrazné problémy,“ uvedl náměstek pro oblast sociálních věcí Rudolf Špoták. Také v zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou pomoc nejsou žádné pozitivní děti ani zaměstnanci. Na základě požadavku krizového štábu byl také zkoordinován postup terénních služeb pracujících s osobami bez přístřeší, s cizinci a na ubytovnách tak, aby bylo možné i tyto cílové skupiny testovat a očkovat. Terénní služby obdržely od krajského Odboru sociálních věcí veškeré potřebné informace a v případě, že vyplyne potřeba využít služeb mobilního testovacího/očkovacího týmu, obrátí se na kraj prostřednictvím odboru sociálních věcí.

Kapacity k testování PCR testy jsou v Plzeňském kraji v tuto chvíli dostatečné i přesto, že byl o ně oproti minulému týdnu zaznamenán vyšší nárůst zájmu. „V současné době mají stacionární místa volné kapacity na následující den, některá ještě i na dnešek. I nadále platí, že jsme schopni navyšovat kapacity odběrových míst a v celém kraji vyhodnotíme více než 12 000 vzorků denně,“ říká vedoucí Odboru zdravotnictví krajského úřadu Jan Karásek.

Ověření mutace omikron - tzv. diskriminační PCR testy u vzorků - provádí v současné době v Plzeňském kraji již pět laboratoří. Jsou to laboratoře FN Plzeň, Bioptická laboratoř, Hemacentrum v Plzni, Klatovská nemocnice a Domažlická nemocnice. V případě výskytu ohnisek nákazy jsou připraveny také mobilní testovací týmy, které zajistí odběry vzorků.