Poptávka po chutném moku z menších pivovarů je stále větší a nezůstává bez odezvy. Odhaduje se, že v České republice letos vzniklo třicet až čtyřicet minipivovarů. Podle Sdružení přátel piva jejich počet roste i v Plzeňském kraji. Zatímco v první dekádě 21. století jich zde bylo osm, od roku 2010 jejich počet narostl o 20 na současných 28.

„Plzeňský kraj za ostatními regiony nezaostává. V Radnicích jsou dokonce dva minipivovary, což je největší koncentrace na obyvatele v ČR. V kraji jsou chuťově odvážní sládkové, kteří vyrábí kvalitní piva," říká Jan Kočka, viceprezident Českomoravského svazu minipivovarů.

Podnětů k založení pivovaru bývá několik. Často vznikají v místech, kde se „tekutý chléb" vařil stovky let a pak jeho výroba z nějakého důvodu přestala. Vliv má i ekonomická atraktivita pro investory. Proto zakládají minipivovar s restaurací, ubytováním či kongresovým sálem. Dalším případem je založení pracovníky, kteří odešli z průmyslového pivovarnictví, časté je založení amatéry. „Domácí sládek povzbuzen úspěchy a vzrůstající poptávkou po svém pivu se rozhodne legalizovat koníček a zprovoznit komerční minipivovar. Většinou se zaměřuje na méně obvyklá piva a širší nabídku," vysvětluje Vladimír Stuchl, sládek nově vzniklého minipivovaru Blahovar.

Náklady? Dva až sedm milionů

Velikost investice kolísá v závislosti na velikosti projektu. Podle viceprezidenta Kočky se pohybují náklady na technologie od dvou milionů při velmi malém projektu až po pět až sedm milionů při ambicióznějším. Návratnost investice se pohybuje v řádu několika let, jen výjimečně se stává, že k tomu nedojde.

Přes velký rozmach se v minipivovarech vyprodukuje pouhé jedno procento celkového objemu uvařeného piva. Očekává se ale, že se toto množství během několika následujících let znásobí. Zájem o „menší" piva roste také díky tomu, že se cenový rozdíl vzhledem k průmyslovým pivovarům zmenšuje a pivaři si chutě začínají vybírat. „Bohužel minipivovary už svádějí boj, aby své pivo prodaly, neboť ochutnávkové pivnice mají přetlak nabídky. V tomto směru dochází na domácí scéně k překotnému rozvoji," komentuje situaci Stuchl.

Kočka potvrzuje, že lidé mají větší zájem i o tzv. pivní turistiku. „Díky ní se mění náhled lidí na minipivovary, které se stávají součástí běžného života," doplňuje. Potenciál v této oblasti je velký a podnikatelé ho začínají využívat. V regionu vznikl například projekt Pivní cyklotrasy, některé minipivovary nabízí pivní lázně a populární jsou i tematické festivaly.

Daniel Straka