Plzeň plánuje rozšířit počet lůžek pro lidi bez domova. Pracuje proto na přípravě výstavby nového Centra služeb pro osoby bez přístřeší ve Wenzigově ulici. Centrum za 120 milionů korun by se mělo stavět v letech 2022 až 2023. Nová lůžka pro lidi bez domova vzniknou v Domově svatého Františka, který provozuje Městská charita Plzeň. Rozšíření o nová místa se dotkne noclehárny a nízkoprahového denního centra. Lidem bez domova se dostane pomoci také v objektu, který se bude nacházet nedaleko Domova svatého Františka. Bude jím nový azylový dům. Provozovat jej bude Armáda spásy.

„Centrum služeb pro osoby bez přístřeší ve Wenzigově ulici zahrnuje výstavbu zázemí pro noclehárnu a nízkoprahové denní centrum a nový azylový dům komunitního tipu, který umožní efektivnější sociální práci s uživateli této služby. U této služby vycházíme z dlouhodobých zahraničních zkušeností. Obě zařízení budou navíc bezbariérová, a tak bude možné poskytovat služby i lidem bez domova se sníženou mobilitou, což v současnosti není možné,“ vysvětlil plzeňský primátor Martin Baxa.

Na území Plzně je dnes kolem 450 osob bez přístřeší. Podle radního Davida Šloufa bude nový azylový dům o 26 místech určen lidem bez přístřeší, kteří budou chtít aktivně spolupracovat se sociálním pracovníkem a postupně se vrátit zpět do běžného života.

Denní centrum v Domově svatého Františka má vedení města v plánu rozšířit o 20 míst, noclehárnu pak o 10 lůžek.

Celkové předpokládané náklady jsou odhadnuty na 120 milionů korun, město na stavbu zařízení získalo evropskou dotaci ve výši 77 milionu.