V centru Plzně bude rozšířeno placené parkovací stání. Návrh schválila městská rada. Téměř tři sta míst, která jsou nyní zadarmo, by mělo být zpoplatněno po otevření nového bezplatného záchytného parkoviště v Kotkově ulici, tedy zhruba příští rok v červenci.

Nová zóna bude v oblasti, kterou ohraničuje Přemyslova (mimo zónu), Karlova (mimo zónu), Husova (bude v zóně) a Puškinova ulice (nyní patří do zóny B). Platit se tedy konkrétně bude v Kollárově, Poděbradově, Divadelní a Husově ulici a dále U Tržiště, v Kovářské, Tovární a Budilově ulici. Do placené zóny bude spadat také první blok Tylovy ulice od Klatovské třídy, kde bude placených patnáct podélných stání. „Bude se jednat o zónu F se základní sazbou 10 korun za hodinu," uvedla mluvčí magistrátu Eva Barborková.

Záchytné parkoviště bude za rok

„Tato oblast představuje ucelený okrsek, přičemž ulice Přemyslova a Karlova zůstanou mimo zónu a budou nezpoplatněné. První úsek Tylovy ulice se navrhuje zpoplatnit kvůli přetrvávajícím problémům se zneužíváním zásobovacího boxu, které vedou k parkování 've druhém proudu' a zahlcování křižovatky U Práce," uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

Záchytné parkoviště, které se vybuduje v Kotkově ulici, má dnes již pravomocné územní rozhodnutí, zpracovává se projekt pro stavební povolení a stavba je schválena v rozpočtu Správy veřejného statku města Plzně v letech 2016 a 2017. V polovině příštího roku by již mělo být hotovo.

Ulice jsou přetížené

K rozšíření placených parkovacích zón v centru krajské metropole přistupuje město kvůli dlouhodobému přetížení jmenovaných ulic. Způsobují to zejména ti řidiči, kteří jedou do práce a auto tam ráno odstaví a odjedou až odpoledne.

Motoristé, kteří si pak jedou do města jen něco vyřídit a chtějí zaparkovat pouze krátkodobě, pak ulicemi krouží i desítky minut, aby našli místo. Celodenní stání by podle představy města mělo fungovat na vzdálenějších odstavných plochách.

V nové parkovací zóně západně od Klatovské třídy bude osazeno 20 parkovacích automatů, které umožní platbu Plzeňskou kartou, bankovkami i mincemi, které budou automaty též vracet. „Cena rezidentské karty bude sedm set korun za rok a cena předplatitelské karty sedm tisíc korun za rok," upřesnila mluvčí Eva Barborková.

V plánu je i parkoviště na náměstí Emila Škody

Strategie rozšíření zóny placeného parkování v Plzni v období let 2014 až 2017 byla schválena usnesením Rady města Plzně v roce 2013. Zahrnuje rozšíření zóny placeného parkování na Petrohradě, které již bylo realizováno, zřízení zóny placeného parkování Hamburk, které dnes již také funguje, dále zřízení záchytného parkoviště v Kotkově ulici pro téměř 240 míst s bezplatným stáním a v neposlední řadě úpravu parkoviště na náměstí Emila Škody na záchytné parkoviště P+R (park and ride – zaparkuj a jeď, pozn red.) s kapacitou téměř 180 míst s celodenní sazbou, která bude zahrnovat též jízdenku na městskou hromadnou dopravu.

Co se týče posledního bodu, je ve fází probíhajícího územního řízení. Předpoklad je takový, že realizace bude možná nejdříve v roce 2018.

Zóna F je v mapce vyznačena tučně.