Když se v roce 2011 rozezněly vzácné varhany v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý, zaměřili se členové spolku Bart jinam. Fakt, že se zchátralý barokní nástroj podařilo přes řadu překážek zrekonstruovat, jim vnukl nápad:

Probudit k životu zchátralý dům čp. 69 na náměstí, bývalou mydlárnu a později řeznictví a hostinec U Turbů. Dnes se mu říká Turbovna nebo ještě častěji dům Na Růžku.

Památkově chráněný dům Bart koupil před rokem v exekuční dražbě a začal jednat. „Stav domu byl velice vážný, což byl také jeden z důvodů, proč jsme se ho rozhodli koupi. Hrozilo, že by se jeho velká část mohla během pár let zřítit. Nejvážnější statickým problémem byla zřícená klenba v průjezdu, která narušovala statiku okolních částí domu. To byl první úkol, se kterým jsme se museli vypořádat – sehnat peníze a klenbu opravit. Podařilo se to v polovině roku. Nejkritičtější místo opraveno, ale pořád zbývají další akutní věci," říká předseda spolku Tomáš Kaiser.

S vizí, že by v domě v budoucnu mohlo začít fungovat informační centrum a kavárna, že by v něm mohla být k vidění expozice věnovaná česko-německému soužití i poválečné historii Úterý, že by se v něm měly konat kulturní akce pro místní i lidi z okolí, začal Bart shromažďovat peníze. Spolek vyhlásil veřejnou finanční sbírku s číslem účtu 270507717/0300, na který může přispět každý, jeho členové i lidé na domě pracovali při brigádách.

Oživit náměstí

Uskutečnily se také první kulturní akce v provizorních podmínkách – Den sousedů či Svatojánská pouť.

„Cítili jsme, že úterské náměstí je sice hezké, ale nežije," přibližuje Tomáš Kaiser, „a dům Na Růžku má ideální polohu. Pokud by se ho podařilo oživit, může tím ožít celé náměstí." Na uspořádání akcí získal spolek dotace od Nadace VIA a část z nich mohl použít i na nutné opravy domu.

Částku potřebnou na kompletní rekonstrukci a oživení domu odhaduje Tomáš Kaiser na miliony. „Teď není na dohled, že by se nám toho cíle podařilo dosáhnout, ale máme správnou cestu. Na letošní rok jsme zase podali několik žádostí o dotace z různých zdrojů, rádi bychom se pustili do opravy střechy a úplně prioritně bude třeba provést opravu štítové zdi, to je kritické místo, které je třeba zajistit. Další takovou věcí bude statické zajištění sklepů," nastiňuje.

Prostředky získané z veřejné sbírky budou podle něj nezbytně potřeba na spoluúčast u získaných dotací.

Město spolku nabídlo pomoc při vyklízení suti a přislíbilo také příspěvek na provedení stavebně-historického průzkumu. „Bude nutný pro žádosti o další dotace. Již máme zpracovanou architektonickou studii přestavby a projektová dokumentace pro stavební povolení bude potřeba nejpozději příští rok. Zatím zpracováváme dokumentaci pro jednotlivé části objektu," pokračuje Kaiser.

Další cíl pro turisty

Starosta Úterý Václav Konstantinovič říká, že kdyby se dům podařilo uvést do provozu a oživit turistický ruch, bylo by to ideální. „Když dnes turisté přijedou, můžou jít na radnici, kde pro ně máme připravené nějaké materiály a nabízíme jim také její prohlídku. Další takový cíl, díky kterému by se sem vraceli, by byl určitě dobrý," míní starosta.

Bartu se bude Úterý snažit pomáhat, jak to půjde. „Peněz není mnoho, jsme malé město a máme jiné výdaje, ale když bude možné pomoci, pomůžeme," dodává Václav Konstantinovič.

Aby dům dostali do povědomí obyvatel Úterý a aby bylo vidět, že se s ním něco děje, připravují členové spolku Bart i na letošní rok další akce pro veřejnost. V létě bude v jedné z místností opět fungovat také provizorní infocentrum, kde bude možné získat turistické informace, knihy, mapy a suvenýry.

Dokončení rekonstrukce varhan prý pro členy spolku byla a stále je velká vzpruha. „Dává nám to naději. Do snah o záchranu varhan jsme se pustili kolem roku 2000 a zpočátku úspěch také nebyl na dohled. Začali jsme sbírat peníze a nevypadalo to, že se nám to v dohledné době podaří, ale asi po osmi letech se příležitost naskytla a nakonec se povedlo to, co se zdálo nemožné. Přesně tak to teď začíná s domem," dodává Tomáš Kaiser.

Opravená klenba průjezdu domu čp. 69