„Přeložka je už téměř hotová, zbývá jen dokončit mimoúrovňové křížení v zatáčce u hotelu Diana, kde se obchvat napojuje zpět na původní silnici I/27 Plzeň–Most,“ řekl ředitel ŘSD Plzeň Zdeněk Kuťák s tím, že kromě křižovatky je třeba ještě okolí přeložky osázet stromky a osít trávou. „Na konci června chceme obchvat oficiálně otevřít,“ dodal Kuťák.

Přeložkou jsme se v úterý projeli. Jízda kolem Třemošné nám trvala necelé dvě a půl minuty, zatímco po staré trase, tedy Třemošnou, řidičům zabrala dvojnásobek času a někdy i více, pokud je na železničním přejezdu zastavily závory. Dopravní situace ve městě byla v úterý na první pohled klidnější, což potvrdil i třemošenský starosta Jaromír Zeithaml. „Lidé nám volají, že takový klid už dlouho nezažili,“ řekl starosta.

Až bude obchvat hotový a bude uveden do takzvaného zkušebního provozu, čeká jej mimo jiné měření hlučnosti. Obyvatelé části Orlík, kolem níž nová silnice vede, totiž požadují protihlukovou stěnu, která je od obchvatu oddělí. „Dříve než budou známy výsledky měření hlučnosti, nemůžeme ale dělat nic,“ dodal starosta.

Stavba byla zahájena v říjnu roku 2008. Obchvat je dlouhý 3884 metry, jeho cena je 921059548 korun. Okolo Třemošné vzniklo šest mostů, z toho jedna lávka pro pěší. V budoucnu by se svých obchvatů měla dočkat i další města, Kaznějov, Plasy a Kralovice, která za tímto účelem spolu s několika obcemi a městem Plzní také založila Dobrovolný svazek obcí Silnice I/27.

Původní silnice I/27 a její nová přeložka