Jako první vznikne nové dispečerské řídící centrum, které zajistí nepřetržitý dohled nad všemi vozidly MHD, s nimiž budou dispečeři podle potřeby komunikovat. „Takzvaný dynamický dispečink zlepší řízení dopravy v běžném provozu i v zácpách a při kalamitách,“ uvedl projektový manažer dopravy PMDP Jiří Kohout.

V případě, že se některý ze spojů zpozdí, dostane řidič navazujícího spoje informaci o nastalé situaci a na zpožděný spoj počká. „Bude tak zajištěn plynulý přestup cestujících, jejichž stížnosti se týkají nejčastěji právě nenavazujících spojení,“ podotkl generální ředitel PMDP Michal Kraus. Na dodávku technologií a softwaru pro dispečerské centrum je v současné době vypsána veřejná soutěž, do níž se přihlásilo na dvacet dodavatelů. Vítěz soutěže bude znám v červnu.

Chtějí mít přednost

Další změnou bude i včasné informování cestujících ve vozidlech MHD, kde se budou na elektronických panelech zobrazovat důležité zprávy. Ty budou přenášet i hlásiče pro nevidomé. Ještě v letošním roce začne dopravní podnik i s přípravou další novinky, kterou je přednost vozidel veřejné dopravy na světelných křižovatkách. Ta bude fungovat na základě vyhodnocení GPS polohy vozidla. Zajištění přednosti vozidel MHD bude ale podle Kohouta trvat několik let.

Bojí se vandalů

Na konci roku 2009 chce dopravní podnik začít také s budováním takzvaných „inteligentních zastávek“, kde cestující najdou elektronické panely s aktuálními informacemi o odjezdech spojů a dopravě ve městě. „Tyto panely se objeví asi na stovce významných přestupních míst ve městě,“ doplnil Kraus. Nepopřel ale jisté obavy z vandalů, jejichž řádění stojí dopravní podnik miliony korun ročně. Modernizaci veřejné dopravy završí instalace LCD monitorů zobrazujících přímo v prostředcích MHD aktuální informace o výlukách, změnách provozu a obrazové zpravodajství.
Žádají dotaci

Dopravní podnik plánuje i rozšíření dispečinku o řízení příměstské veřejné dopravy a návaznost na kamerový systém a systém krizového řízení města. „Usilujeme také o vybudování vyhrazených jízdních pruhů pro trolejbusy a autobusy. Jsou třeba zejména na Karlovarské třídě ve směru od Lékařské fakulty do centra a v ulici u Prazdroje,“ připomněl Kohout.

Na financování modernizace se budou největší měrou podílet PMDP. Požádaly i o devítimilionovou dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad, který podporuje Evropská unie. Projekty, které na dotaci dosáhnou, budou známé do konce letošního června.