„Chtěl bych předložit akademickému senátu fakulty návrh, aby se sloučily katedry obchodního práva, občanského práva a pracovního práva do jedné velké katedry zaměřené na soukromé právo. Jedná se o logický krok, který jednak povede ke snížení nákladů a zároveň vyřeší problém s tím, že katedra pracovního práva nemá žádného profesora ani docenta, takže by samostatně stejně nemohla existovat,“ vysvětlil Pospíšil. Odvolává se i na zkušenosti ze zahraničí, kde oblast soukromého práva také nerozdělují.

Vedoucí kateder mají během měsíce ledna vypracovat personální plán své katedry, do něhož zanesou jména pedagogů, na nichž výuka stojí. „S těmi ostatními se dohodneme na dohodě o provedení práce, nebo se s nimi rozloučíme,“ uvedl děkan.

V lednu bude děkan rovněž vyhlašovat výběrové řízení na tři posty vedoucích kateder. „Jde o katedru správního práva, katedru právních dějin a sloučenou katedru soukromého práva,“ poznamenal Pospíšil.

Na čtvrtečním jednání vedoucích kateder právnické fakulty se jednalo o budoucnosti studentů, kteří zde plánovali obhajobu rigorózních prací nebo doktorandské studium. „Akreditační komise rozhodla, že rigorózní řízení musíme zastavit. Přijímáme práce k jejich posouzení, obhájit je ale musejí studenti na jiné právnické fakultě,“ vysvětluje Pospíšil.

Co se týká doktorandského studia, fakulta o některé akreditace přišla již před několika měsíci. „Příští týden budeme jednat s děkany právnických fakult v Praze, Brně a Olomouci, aby naši studenti správního a mezinárodního práva mohli na jejich školy přestoupit a studium dokončit. Už nyní máme dohodnuté, že studenti mezinárodního práva mohou dostudovat v Praze,“ říká děkan.