Budou tu řešit přestupky proti bezpečnosti nebo veřejnému pořádku, dopravní problémy a podobně. O službu Plzeň požádalo vedení obce a smlouva bude uzavřena na jeden rok.

„Dvoučlenná hlídka strážníků tam bude dojíždět jedenkrát do měsíce,“ potvrdil radní města pro bezpečnost Karel Paleček (ODS). Heřmanova Huť bude za půjčení plzeňských strážníků radnici platit náklady. „Dva strážníci ve víkendové službě stojí zhruba 12–14 tisíc korun,“ uvedl velitel městské policie Luděk Hosman s tím, že službu policie vykryje ze současných počtů strážníků a nebude kvůli ní muset přibírat další síly.

Plzeňská městská policie v současné době pomáhá s hlídkami Dobřanům a Přešticím na jižním Plzeňsku. Od nového roku by ale měla v Přešticích skončit, protože obec uvažuje o zřízení vlastní městské policie. O tom, že by město Plzeň mělo navázat spolupráci při zajišťování bezpečnosti i dalším okolním obcím, radní Paleček nehovoří. „Nemyslím si, že by to měl být masový jev,“ podotkl.