Pětiletý magisterský program má přitom zelenou jen do konce tohoto akademického roku. Komisaři teď dali škole čas do konce října, aby mohli být studenti převedeni na jiné fakulty.

„Přestože Akreditační komise opakovaně upozorňovala na přetrvávající závažné nedostatky, nedošlo na fakultě ke zlepšení stavu. Požadovaný úvazek má na fakultě jen jeden profesor, kterému je 82 let,“ zdůvodnila tvrdý verdikt předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková s tím, že by fakultě druhou šanci přála, ale musí přihlížet k výsledkům zkoumání. Hlavním argumentem rozhodnutí je pro komisi právě absence stabilního a kvalifikovaného sboru vlastních akademických pracovníků na fakultě.

Nový děkan Jan Pauly, který se právě ve středu ujal úřadu, byl z rozhodnutí komise v šoku. „Škola je kvalitně personálně vybavena, pokud komise zdůvodnila neprodloužení akreditací právě tím, musí to být nedorozumění,“ řekl Deníku. Jeho plány na finanční stabilizaci fakulty nyní musí jít stranou. Energii vrhne do záchrany školy. „Využijeme všechny možné cesty k navrácení akreditace,“ dodal.

Proti rozhodnutí ministerstva může škola ještě podat rozklad. To ale nic nezmění na tom, že akreditaci budou mít práva jen do 31. října. V magisterském programu se pak přestane vyučovat.

Škola má povinnost zajistit téměř šestnácti stovkám studentů pokračování ve stejném nebo podobném oboru na jiné škole. Práva se v Česku vyučují na univerzitách v Praze, Brně, Olomouci a na některých soukromých vysokých školách. „Z představy, že musím dojíždět daleko, mám strach. Bude to náročné finančně i časově. Jenže protože se práv vzdát nehodlám, zřejmě mi nic jiného nezbyde,“ tvrdí student práv Jaroslav Z.

Podle mnoha studentů si škola prodloužení akreditací zasloužila. „Fakulta prošla za poslední rok takovou změnou, že jí není co vytýkat. Všichni se chystáme jít do ulic. Studenti jsou jednotní!“ dodává Jaroslav Z.

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleš Gerloch Deníku řekl, že otázka, zda převezme část plzeňských studentů, je předčasná.

„Na základě návrhu Akreditační komise rozhodne odbor vysokých škol Ministerstva školství. Západočeská univerzita může proti jeho verdiktu podat opravný prostředek – rozklad. O něm rozhoduje ministr na základě stanoviska rozkladové komise. To je soudně přezkoumatelné. Takže to vidím ještě na dlouhé měsíce. Ve věci samé záleží na eventuální dohodě ministerstva, Západočeské univerzity a Univerzity Karlovy. Ale na to je ještě dost času,“ uvedl Aleš Gerloch.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS), který fakultu vedl po skandálu s plagiátorstvím, na zprávu reagoval s tím, že jej to mrzí, protože plzeňská práva byla jeho alma mater. „Na druhou stranu musím zopakovat, že jsem na podobný vývoj upozorňoval,“ dodal.

Vina je podle něj hlavně na bývalém děkanovi Květoslavu Růžičkovi, který se nedohodl s reformátory z řad pedagogů a velkou část jich nechal ze školy odejít.

Kromě pětiletého magisterského programu se na fakultě vyučuje ještě jeden bakalářský a tři doktorské programy.

Loni odňalo ministerstvo fakultě akreditaci doktorského studijního programu a pozastavilo jí oprávnění udělovat titul JUDr.

Problémy plzeňských práv se táhnou už od podzimu 2009, kdy na fakultě vypukl skandál s podivným přijímáním studentů, opsanými pracemi a nestandardně rychlým studiem.

close zoom_in Děkan Pauly: Jsem v šoku

První den v čele plzeňské právnické fakulty se musel děkan Jan Pauly vyrovnat se zprávou o neprodloužení magisterských akreditací. To by mohlo znamenat zánik fakulty.

To je dost nešťastný první den v nové funkci, nemyslíte?
Musím přiznat, že jsem v šoku. Byl jsem přesvědčený o tom, že jsme splnili podmínky Akreditační komise. Personálně jsme školu zajistili. Všechny klíčové posty jsou obsazeny vyučujícími na plný úvazek. Spis pro komisi byl velmi dobře zpracovaný. To, co jsem uváděl při svém zvolení, nebyly plané řeči.

Jak na vás situace působí?
Chtělo by se mi říci, že se snad jedná jen o velký omyl nebo nedorozumění.Bohužel to tak není. Musíme to řešit.

Fakultě hrozí zánik. Jak budete postupovat v dalších dnech?
Nejprve se musíme sejít s paní rektorkou a od toho se budou odvíjet naše další kroky. Jsem si ale jist, že musíme využít všech možných variant jak získat akreditace zpět.

Jak šel čas na právech v Plzni

2009:
Září – Lidové noviny upozornily, že proděkan Fakulty právnické ZČU v Plzni Ivan Tomažič údajně opsal desítky stran své dizertační práce. Jeho školitelem byl druhý proděkan fakulty Milan Kindl a oponentem děkan fakulty Jaroslav Zachariáš. Dle analýzy je i posudek Zachariáše plagiát. Děkan Zachariáš rezignoval na svou funkci. Proděkani Tomažič a Kindl se vzdali funkcí.
Listopad – Akademický senát fakulty zvolil poslance ODS Jiřího Pospíšila děkanem.

2010:
Březen – Komise ZČU zjistila závažné nedostatky u 53 absolventů fakulty (44 z magisterského a devíti z bakalářského studia). Problematických bylo také 12 držitelů titulu JUDr.
Říjen – Děkanem byl zvolen Květoslav Růžička, rezignoval po roce.

2011:
Leden – Vedení ZČU oznámilo, že zruší diplom zhruba 20 držitelům magisterského titulu.
Červen – Akreditační komise navrhla odebrat akreditaci pro doktorský studijní program a omezit i akreditaci pro magisterský obor. Rovněž navrhuje nekonat státní rigorózní zkoušky a neudělovat titul JUDr. Hlavním důvodem je odchod zhruba šestiny akademických pracovníků.

2012:
Leden – Novým děkanem byl zvolen Jan Pauly.
Únor – Akreditační komise neprodloužila akreditaci právnické fakultě, prý zde nedošlo ke zlepšení. Škola tak fakticky končí.

(čtk)