„Plzeňský kraj podporuje Techmanii každoročně alespoň deseti miliony korun, ale dosud neměl možnost cokoli uvnitř společnosti ovlivnit. Považuji tedy vstup kraje do společnosti za logický krok. Zároveň jsem rád, že i nadále bude ve spolupráci pokračovat také Západočeská univerzita a zůstává tak naším strategickým partnerem,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Západočeská univerzita v Plzni v TSC zůstává – a to v roli partnera a odborného konzultanta. „V žádném případě Techmanii neopouštíme, naopak se budeme ještě více zaměřovat na oblasti, které jsou pro všechny zainteresované strany prospěšné a přínosné. Univerzita se bude nadále podílet na vzdělávacích programech, které v Techmanii popularizují vědu,“ řekl rektor ZČU Miroslav Lávička.

„Plzeňský kraj se jako zakladatel zavazuje poskytnout science centru v letech 2024 až 2028 ročně finanční podporu v rozmezí 14 – 20 milionů korun. Druhý ze zakladatelů, kterým je Škoda Investment, poskytne v letech 2024 až 2028 Techmanii podporu ve výši 40 % podpory Plzeňského kraje,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc s tím, že v letošním roce je kraj připraven podpořit společnost částkou 20 mil. Kč.

Západočeská univerzita v Plzni. Ilustrační foto
Elektromobilita či jaderný management. Univerzita chystá obory budoucnosti

Plzeňský kraj podporuje Techmania Science Centrum průběžně, v letech 2014 – 2019 obdržela společnost dotaci ročně 10 mil. Kč. V letech 2020 – 2021 šlo již o 14 mil. Kč.

Techmania Science centrum o.p.s. byla založena 20. července 2005. Zakladateli byly ZČU v Plzni a Škoda Investment a.s., jejíž role v Techmanii se nemění a zůstává v ní tedy jako zakladatel.