„Jednoznačně doporučuji zkusit si přijímací testy nanečisto, ale i absolvovat přípravné kurzy, kde si žák projde všechny podstatné části zkušebních testů a vyučující připraví žáky na to, jak takové typy úloh řešit. V přípravných kurzech matematiky a českého jazyka si všichni připomenou, co se učili a měli by pak být schopni vypracovat test správně. Přijímací zkouška nanečisto včetně rozboru absolvování přípravných kurzů završí,“ říká Vlastimil Volák, ředitel VOŠ a SPŠE v Plzni.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

O přípravné kurzy je podle něj standardně veliký zájem a kapacita prezenčních kurzů na této škole, která čítá kolem stovky míst, bývá rychle zaplněná. Další možností, kterou Střední průmyslová škola elektrotechnická nabízí, jsou on-line kurzy, kde je kapacita neomezená. Kurzy probíhají prezenčně i on-line až do března a cena za jeden předmět je 1200 korun. Závěrečná přijímací zkouška nanečisto včetně rozboru pak vyjde na 300 korun.

Možnost připravovat ke zkouškám děti tam, kam se chtějí po základní škole dostat, vítají i jejich rodiče.

„Na přípravné kurzy z češtiny a matematiky chodí syn už od října na své základní škole. Rozhodli jsme se ale zaplatit ještě přípravné kurzy, protože si myslím, že jiné prostředí, cizí škola, jiné třídy, cizí žáci okolo, mohou znamenat větší stres. Ceny mi nepřijdou nijak vysoké, podle mého názoru si na tom školy rozhodně moc nepřivydělají. Příprava se soukromým učitelem nebo u vzdělávacích agentur by vyšla mnohem dráž,“ potvrzuje Michaela Hošťálková, jejíž syn chce na plzeňské elektro průmyslovce studovat IT technologie.

Organizátoři akce Matyáš Matta a Jan Herzig při slavnostním zahájení
Zvaž vědu! Nadaní středoškoláci uspořádali na univerzitě unikátní akci

Pro své budoucí žáky organizují přípravné kurzy i víceletá gymnázia.

„Děláme je opakovaně už několik let pro žáky 5. tříd základních škol. Učíme je, na co se zaměřit, čím začít, na co si dát pozor při přijímačkách a jak je test koncipovaný. Poslední hodinu kurzů dostanou děti skutečný test včetně záznamových archů, my jim to opravíme, vrátíme a oni tak zjistí, jak na tom jsou. Chceme letos otevřít dvě skupiny po dvaceti žácích, ale pokud bude zájem tak velký jako loni, tak možná budou skupiny tři. Uzávěrka je 7. února a celý cyklus stojí 600 korun. Zahajujeme 28. února, lekce je vždy 2 x 45 minut s přestávkou a končíme 3. dubna,“ vysvětluje Tereza Dubničková, profesorka Českého jazyka na Gymnáziu F. Křižíka v Plzni.

Přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka už zahájili i na klatovském Gymnáziu Jaroslava Vrchlického. Poplatek za jeden kurz je pro zájemce z 5. a 7. třídy 600 korun, pro deváťáky pak 900 korun. Při absolvování obou kurzů je výsledná cena pro 1 200 korun respektive 1 400 korun. „Zároveň nabízíme možnost přijímacích zkoušek nanečisto, které jsou zdarma. O kurzy je velký zájem, počítali jsme s otevřením dvou oddělení, ale kvůli vysokému zájmu dětí jsme museli přidat další,“ říká ředitel klatovského gymnázia Václav Vogeltanz.

V Gymnáziu Tachov vyjde šest lekcí z matematiky a češtiny na 300 korun, následné zkoušky nanečisto včetně vyhodnocení jsou pak zdarma. „Takové zkoušky probíhají jako reálné a díky rozboru výsledků žáci zjistí, kde jsou v matematice a češtině jejich slabiny. Mohou tak zintenzivnit svou přípravu na reálné přijímací zkoušky,“ říká jedna z pedagožek tachovského gymnázia Iva Váchová.

Marcel Gondorčín při Setkání s hejtmanem Plzeňského kraje v Techmanii.
Význam dalšího vzdělávání roste, školy by měly nabízet také rekvalifikace

Ve Stříbře zaplatí rodiče za pět dvouhodinových kurzů, kdy se uchazeči věnují hodinu učitelé českého jazyka a hodinu učitelé matematiky, 1 500 korun. Pokud by se zájemce rozhodl pro přípravu pouze z jednoho z předmětů, cena bude 800 korun. „Kurzy budou zahájeny 20. února a přihlášky se přijímají do 29. ledna,“ uvádí Milan Deredimos, ředitel stříbrského gymnázia.

Prezenční přijímací zkoušky nanečisto nabízejí i jiné organizace. Ve velkých městech včetně Plzně je organizuje například škola Populo, která umožňuje absolvovat zkoušky jak prezenční formou na svých pobočkách, tak i on-line. Prezenční forma vyjde na 690 korun za termín, při zaslání testu domů je cena 390 korun.

„Základní školy nejsou samozřejmě schopné plnohodnotně připravit děti na testy u přijímacích zkoušek a jsou organizace, které tuto přípravu nabízejí. Je to byznys a těch poskytovatelů je proto mnoho. Doporučuji dětem ale dělat zkoušky nanečisto tam, kde chtějí pak studovat. Využít příležitosti zkusit si testy v tom prostředí, kde pak budou dělat zkoušky. To dává smysl,“ reaguje Vlastimil Volák.

Přihlášky ke skutečným přijímacím zkouškám se podávají od 1. do 20 února a letos pro ně platí zcela nový systém. Oproti předchozím letům, kdy se podávala přihláška fyzicky jen na dvě školy, je letos možné nově podat přihlášku digitálně na školy tři. Digitálně pak bude probíhat i rozřazení na jednotlivé školy, kdy počítač za noc vygeneruje, kdo kam je přijat.

Techmania Science Center byla založena v areálu podniku  Škoda v Plzni roku 2005, pro veřejnost se otevřela v listopadu 2008.
Plzeňský kraj podpoří Techmanii, chce do ní vstoupit i jako zakladatel

„Proto by měli rodiče zvážit taktiku při uvedení přihlášek, zda zvolit tři nejvysněnější školy nebo tam mezi ně uvést i nějakou zajišťovací možnost, aby se zájemce alespoň někam dostal. Předpokládá se, že pětina žáků v prvním kole vůbec nenajde uplatnění,“ upozorňuje Volák.

Termíny přijímacích zkoušek jsou letos 12. a 15. dubna, kdy budou probíhat jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory a 16. a 17. dubna na víceletá gymnázia. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky bude 29. a 30. dubna. Cermat pak zveřejní výsledky přijímací zkoušky 6. května. Výsledky přijímacího řízení na svých školách, které si mohou zvolit další parametry přijetí, pak zveřejní ředitelé 15. května.