Vzhledem ke složité situaci na trhu ustavil kraj odbornou pracovní skupinu, která situaci průběžně sleduje, a to s cílem nakoupit elektřiny a plynu ve chvíli, kdy bude moci dosáhnout co nejvyšší úspory peněz tak, jako se mu to dařilo dosud. Pro nákup plynu a elektřiny pro roky 2023 až 2024 ze závěrů pracovní skupiny zatím vyplývá, že nákup energií je předběžně očekáván v období konce jara a začátku léta. „Situaci na trhu komodit je ale stále nutné průběžně sledovat a hodnotit, jelikož není výjimečnou situací, že jsou vypovídány již uzavřené smlouvy o dodávkách energií a samosprávné celky se tak ocitají u dodavatelů poslední instance. Věříme ale, že toto nebude náš případ a i pro následující období se nám podaří dosáhnout co nejvyšších možných úspor a i nadále budeme dobrými hospodáři krajských peněz,“ upozornil Hais.

U posledního nákupu elektřiny a plynu na roky 2021 a 2022 kraj uspořil miliony korun. Pro rok 2021 uspořil kraj za plyn a elektřinu celkem 151,7 milionů korun bez DPH. Spočítána byla oproti tržní ceně v roce 2021. „Za první čtvrtletí letošního roku již činí navzdory prudkému nárůstu cen obou komodit až k hranici 65 milionů korun,“ upřesnil náměstek.

Labutí pár odchytli členové plzeňské záchranné stanice živočichů. Foto: DESOP
Labuťáka Trenéra preventivně převezli na rybník. Aby zase nenapadal vodáky

Pro období 2021 - 2022 poptával CNPK na Českomoravské komoditní burze Kladno pro Plzeňský kraj a jeho organizace celkem 101 tisíc MWh zemního plynu a 48 tisíc MWh elektřiny. Využil výrazného poklesu cen energií a výhodně nakupoval na ČMKBK prostřednictvím dohodce Fin-servis, a.s., metodou jednorázové fixace ceny.