Plzeňský kraj se ve třetím čtvrtletí letošního roku zařadil s výší průměrné mzdy přepočtené na osoby plně zaměstnané na čtvrtou pozici mezi jednotlivými kraji České republiky. Mzda tu činila 41 220 Kč a oproti stejnému období roku 2022 došlo k jejímu navýšení o 2 930 Kč, tj. o 7,7 %. Lépe jsou na tom Praha (51 925 Kč), Středočeský (42 990 Kč) a Jihomoravský kraj (41 812 Kč). Naopak nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 37 164 Kč, což je o 5 494 Kč méně, než je republikový průměr (42 658 Kč). „Je třeba zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v Praze, výše průměrné mzdy v ČR tak kromě Středočeského nedosahuje již žádný další kraj,“ uvedla Tereza Mildorfová z Krajské správy ČSÚ v Plzni.

Nominálně vzrostla průměrná mzda v celé republice, nejvíce v Ústeckém kraji (o 8,0 %), nejméně pak v Praze (o 5,9 %), Plzeňský kraj se v tomto měřítku řadí na třetí místo. „Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se v ČR celkem zvýšily za uvedené období o osm procent, došlo ve třinácti krajích k reálnému poklesu mezd, v Ústeckém kraji reálné mzdy stagnovaly,“ doplnila Mildorfová. V Plzeňském kraji tak reálná mzda klesla o 0,3 procenta. V celorepublikovém úhrnu průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla o 7,1 % na 42 658, reálně se po započtení inflace však snížila o 0,8 %.

Plzeň rozšiřuje placené parkovací zóny F
Plzeň rozšiřuje zónu placeného parkování, místa zdarma budou ubývat i příští rok

Reálná mzda se v České republice propadla už v osmém čtvrtletí v řadě. „To je suverénně nejvytrvalejší a nejsoustavnější pokles reálných mezd – a tedy životní úrovně lidí – v celé novodobé historii ČR. V letošním třetím čtvrtletí však propad reálných mezd citelně zpomalil. Meziročně vykázal úroveň minus 0,8 procent, takže se jedná vlastně o nejlepší výsledek reálných mezd, resp. jejich nejslabší meziroční pokles, za celé období od poledního čtvrtletí roku 2021. Loni ve druhém a třetím čtvrtletí se reálné mzdy propadaly i o více než deset procent,“ komentoval údaje ČSÚ hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

V brzké době by ale podle něj mělo konečně dojít k obratu. „V letošním čtvrtém kvartále by se vývoj reálných mezd mohl překlopit konečně do plusu, a to zejména díky stabilizované inflaci, kterou však v meziročním pohledu opticky zvedá ponížená základna loňského roku, kdy byl v posledním čtvrtletí zaveden energetický úsporný tarif. Teprve v příštím roce se tak Češi dočkají vskutku viditelnějšího a trvalejšího růstu reálné mzdy. Za celý příští roky by měl tento růst činit 3,5 procenta,“ předpověděl Kovanda.