„Jsem velmi ráda za to, že včerejší zastupitelstvo schválilo podporu pro Techmanii ve výši 14 milionů. Situace je složitá pro všechny a dnes v době pandemie to pociťujeme v mnoha směrech více než kdy dříve. Nicméně dobré projekty by měly být i nadále podporovány a zastabilizovány pro další budoucí období. Myslím si, že Techmania má nesmírný přínos v oblasti vzdělávání. Je to místo neformální vzdělávání, které vzbuzuje v dětech, mladých lidech, ale i dospělých zájem o přírodovědné a technické vzdělávání," uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová s tím, že Techmania je místo, které popularizuje vědu a techniku. "A v neposlední řadě, je to místo zábavného, popularizačního, vědecko-technického turismu. Vývoj a kroky této instituce jsem měla příležitost poměrně intenzivně sledovat již v době, kdy jsem byla rektorkou Západočeské univerzity anebo děkankou Fakulty zdravotnických studií," řekla Mauritzová.

Podle hejtmanky patří instituce mezi jedno z nejmodernějších science center v Evropě a udělalo za celou dobu své existence obrovský kus práce.

Pro instituci Techmania včerejší rozhodnutí zastupitelstva Plzeňského kraje znamená mnoho. Příměrem k adventní době by se dalo říci, že doslala krásnou vánoční nadílku, která významně podpoří její fungování v dalším roce.

Ilustrační foto.
Pořadatelé trhů: Chceme, aby vláda v prvé řadě odškodnila prodejce a pak až nás

„Jsme za celý tým velmi rádi, že Plzeňský kraj schválil podporu Techmanie v takové výši, kterou poskytoval i v minulých dvou letech. Pro Techmanii znamená 14 milionů opravdu významnou finanční částku, která výrazně přispěje k fungování jejího provozu v příštím roce. Velmi si dlouholeté podpory Plzeňského kraje vážíme a za jejich snahu nám pomoci moc děkujeme,“ sdělila manažerka Techmanie Kateřina Chábová.

Techmánii v uplynulých dvou letech opustilo mnoho zaměstnanců. Již bývalý ředitel Volák dříve uvedl, že je zapotřebí, aby se zakladatelé instituce, tedy Západočeská univerzita (ZČU) v Plzni a Škoda Transportation, dohodli na dlouhodobém a udržitelném financování centra.

Mluvčí ZČU Šárka Stará však informovala, že univerzita jako veřejná instituce nemůže Techmanii podporovat napřímo. „Usilovně ale jednáme společně s druhým zakladatelem ŠKODA Investment o strategických partnerství, která by zajistila stabilní financování Techmanie s dlouhodobým výhledem,“ řekla před časem.