Projekt nazvaný Čtyřmezí má za cíl propojit města a obce veřejnou dopravou bez ohledu na jejich krajskou příslušnost, zajistit návaznost přestupů i odstranit duplicitní spoje. V ideálním případě by systém měl začít fungovat 10. prosince. Například cestující na Kralovicku se mohou těšit na posílené víkendové spoje či novou autobusovou linku, která propojí město s Jesenicí a Podbořany.

Impulzem pro projekt bylo mimo jiné plánované omezování některých málo využívaných dopravních spojů. „Iniciativa opravdu vzešla ze Svazku obcí Rakovnicka pro zajištění dopravní obslužnosti," uvedla za svazek nazývaný též ODORAK starostka obce Čistá Blanka Čebišová. Organizace spojuje značnou většinu obcí Rakovnicka.

Kraje ještě budou pracovat na nastavení placení a vzájemném proúčtování tarifů. Smlouvy budou projednávat krajská zastupitelstva. „Musíme samozřejmě vytvořit systém objednávek," uvedl středočeský krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký. Zásadní výhodou pro cestující bude vzájemné uznávání jízdenek, tedy namísto dvou jednotlivých postačí jedna platná třeba ve dvou krajích zároveň.

Ilustrační foto
Kraj vybíral dopravce. Po Plzeňsku a Českém lese budou jezdit České dráhy

„Pro cestující do a z Plzeňského kraje jde o prvek, který jednoznačně vylepšuje dopravní obslužnost a přibližuje hromadnou dopravu vícero lidem. Co se týče našeho kraje, pak v případě železniční dopravy společně se Svazkem obcí ODORAK posílíme víkendovou dopravu na trati z Rakovníka do Kralovic. Co se týče autobusů, pak v rámci Čtyřmezí vznikne nová regionální linku 766 spojující náš kraj s Ústeckým. Propojí Kralovice, Jesenici a Podbořany,“ představuje konkrétní novinky Pavel Čížek, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy.

Také v Karlovarském kraji věří, že spolupráce regionů přispěje k vylepšení dopravní obslužnosti. „Našeho regionu se týkají změny v autobusové dopravě, kdy do Karlových Varů nově povede páteřní regionální linka, jež bude vyjíždět z pražského Zličína, povede po staré Karlovarské silnici a obslouží zdejší města a obce, jako například Nové Strašecí, Řevničov, Lubenec, Bochov nebo Andělskou Horu. V návaznosti na vznik linky dojde i ke změnám v jízdním řádu linek Integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje v oblasti Žluticka,“ vysvětluje Jan Bureš, neuvolněný zastupitel Karlovarského kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství s tím, že z linky 305 budou rozšířeny garantované návaznosti na linky PID a DÚK 560 a 760 a linku IDOK 409.

Vybrané novinky:
Železnice: 
- vytvoření plnohodnotného přestupního uzlu Blatno u Jesenice mezi regionálními vlaky a dálkovými vlaky Plzeň – Blatno u Jesenice – Most
- posílení víkendové dopravy na trati 162 Rakovník – Kralovice 
- rozšíření tarifu PID na trati 161 o úsek Blatno u Jesenice – Žlutice (KV)
Autobusy:
- vytvoření páteřní regionální linky PID/DÚK/IDOK 305 Praha-Zličín – Lubenec – Karlovy Vary
- vytvoření nové regionální linky DÚK/IDPK 766 Podbořany - Jesenice – Kralovice
- rozšíření garantovaných návazností mezi linkami PID/DÚK 560, 760 s linkou 305
- změna jízdních řádů linek IDOK v oblasti Žluticka v návaznosti na vznik linky 305
- připravuje se posílení víkendové dopravy Praha – Rakovník linkou IDPK/PID 321 s pokračováním do Plas a Plzně