Plzeňský kraj je jedním z regionů v České republice, kam mnoho mladých, ale i starších lidí, míří za lepšími pracovními příležitostmi a kvalitou života. Obtížnější je ovšem v takovém regionu pořídit si důstojné bydlení. Pokud nemáte odpovídající finanční prostředky na koupi nebo komerční pronájem bytu, může být jednou z mála dalších možností získání bytu městského. Srovnali jsme proto podmínky v přidělování městských bytů v některých městech Plzeňského kraje.

Plzeň

V samotné Plzni je evidováno v současné době 2300 zájemců o městský byt, jejichž registrace je bodově ohodnocena. Uvolněný byt město zveřejňuje na svém realitním portálu s tím, pro jakou skupinu je byt určen, například podle věku, počtu osob, pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením apod. Pokud zájemce má o zveřejněný byt zájem, podá přihlášku a výběr pak probíhá podle bodového ohodnocení. Zároveň jsou zveřejňovány tzv. byty bez registrace, na které zájemci podávají jednorázové přihlášky podle pravidel zveřejněných na stránkách byty.plzen.eu.

Michal s Klárou získali městský byt čtyři měsíce od podání přihlášky
Nové bydlení za čtyři měsíce. Město zrekonstruovalo domy v Korandově ulici

„Čekací dobu ovlivňuje jak počet uvolněných bytů dle jejich vyčlenění a typu, tak i bodové ohodnocení přihlášky. Smlouvy se uzavírají na dobu určitou 6 měsíců s automatickou obnovou, s výjimkou bytů zvláštního určení, které se uzavírají na dobu určitou 12 měsíců s automatickou obnovou,“ vysvětlila Deníku radní města pro bytovou politiku Světlana Budková.

Domažlice

V pořadníku má nyní město cca 90 zájemců, ale jejich počet se může zásadně měnit na konci března každého roku, kdy má každý zájemce povinnost žádost aktualizovat. A ten, kdo si situaci v průběhu roku vyřešil, neaktualizací ze seznamu vypadává. Ročně v Domažlicích přibývá do seznamu 40-50 nových zájemců.

„Bohužel se v poslední době vrací stále méně městských bytů k novému přidělování, takže se při stejném zájmu čekací doba prodlužuje, aktuálně je zde 2-2,5 roku. Čekací dobu neovlivňuje věk ani sociální postavení, ale město má svá pravidla. Je-li doložitelná specifická sociální situace žadatele, může být doporučeno a odsouhlaseno upřednostnění,“ sdělil deníku Miloslav Miller z Domažlické správy nemovitostí.

Při příjezdu do Plzně od Karlových Varů vítá řidiče kovová socha velblouda
Řidiče vítá v Plzni železný velbloud. Názory na něj se různí

Smlouvy jsou uzavírány pouze na dobu určitou, a to na 6 měsíců. Nedojde-li k porušení smlouvy, dochází k jejímu prodlužování. Ročně se pak v Domažlicích přidělí v průměru 30 bytů.

Klatovy

Žádný seznam ani pořadník žádostí nemá naopak město Klatovy. V případě, že je v nabídce volný byt k pronájmu, tak na základě prohlídky nabízeného bytu si žadatel podává žádost vždy o tento konkrétní byt. V případě schválení pronájmu bytu konkrétnímu nájemci radou města pak následné uzavření smlouvy a předání bytu proběhne v řádu několika dnů. „U nově přidělovaných bytů, s výjimkou bytů pro seniory, se nájemní smlouva uzavírá obvykle na dobu určitou na 12 měsíců. Při splnění podmínek řádného užívání je smlouva prolongována na dalších 12 měsíců,“ sdělila Jindřiška Kurcová, jednatelka Správy nemovitostí Klatovy. Aktuálně město rekonstruuje objekt bývalé vojenské ubytovny v Tyršově ulici, kde vzniká 32 nových bytů. Podmínky pro podání žádostí včetně výše nájemného budou stanoveny během února, k nastěhování by měly být byty v polovině tohoto roku.

Rokycany

Zájemci o městský byt v Rokycanech musejí být zařazeni v evidenci uchazečů. Těch aktuálně město eviduje 190. Pořadník tu také nemají, ale žadatelé, kteří aktuálně byt hledají, podávají žádost o uzavření nájemní smlouvy na již konkrétní byty. Ty jsou aktuálně zveřejňovány na úřední desce města. Následuje projednání bytovou komisí, radou města, vydání souhlasu a složení jistiny. Příprava smlouvy pak trvá přibližně dva měsíce.

„Smlouva se uzavírá vždy na jeden rok a pokud nájemce neporušuje domovní řád či nenarušuje soužití v domě a řádně platí nájem, pak je smlouva automaticky prodloužena o další rok. Počet přidělených bytů za rok závisí na tom, kolik nám jich občané vrátí. V průměru je to asi 20 bytů ročně,“ řekla mluvčí města Adriana Jarošová.

Městské lázně v Plzni
Výběr nejzásadnějších staveb, které v kraji začnou nebo se dokončí v roce 2024

Tachov

Pořadník na městský byt je samozřejmostí v Tachově. Zde se na byt čeká v průměru 2-3 roky a čekací dobu může ovlivnit především velikost požadovaného bytu nebo sociální postavení žadatele (samoživitel apod.). „V evidenci máme ročně 150 až 200 žadatelů o městský byt a za roky 2022 a 2023 jsme pronajali zájemcům takových bytů sedmdesát. Délka uzavírání nájemních smluv je mezi 3, 6 a 12 měsíci,“ upřesnila Michaela Vlasáková z Majetkoprávního odboru Městského úřadu v Tachově.

Kašperské Hory

Praxe přidělování bytů bez pořadníku je nepředstavitelná pro město Kašperské Hory. „My pracujeme s pořadníkem žádostí rozděleným na tři oblasti. Jsou to menší byty, větší byty a byty pro seniory s pečovatelskou službou. Je to pro všechny žadatele velmi jednoduše přehledné, protože vědí, kolik zájemců pro danou velikost bytu je v pořadí před nimi. Do roku 2025 je v plánu dostavět větší množství městských bytů,“ uvedla Lucie Valentová, referentka Technických služeb Kašperské Hory. Žadatel musí zatím v Kašperských Horách počítat podle velikosti bytu s čekací dobou dva až tři roky.