Je třeba změnit myšlení pedagogické veřejnosti a více sdílet data, informace a nástroje, která by umožnila lépe reagovat na současné, ale také budoucí potřeby regionálního trhu práce a lépe připravovat žáky na profesní život v rychle se měnících podmínkách.

To je cílem Memoranda o spolupráci při inovaci oborové soustavy středních škol, které podepsali hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a Ivo Jupa, ředitel Národního pedagogického institutu České republiky.

close Memorandum bylo podepsáno v rámci Mezinárodní konference pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání info Zdroj: Deník/Pavel Bouda zoom_in Memorandum bylo podepsáno v rámci Mezinárodní konference pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

„Některé klíčové obory nedostatečně reflektují požadavky a potřeby trhu práce. Vznikají zcela nová povolání, zatímco jiná zanikají. U dalších dochází k zásadním změnám v potřebě kompetencí. Kromě technologií se mění také preference žáků. V rámci Plzeňského kraje se snažíme na tyto změny pružně reagovat. To však nelze dělat izolovaně od systémové národní úrovně,“ přiblížil důvody kraje pro uzavření memoranda hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Memorandum bylo podepsané v rámci Mezinárodní konference pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání, kterou pořádal 12. a 13. června Plzeňský kraj a Středisko volného času RADOVÁNEK.

„V Plzeňském kraji chceme inspirovat a propojovat aktéry ve vzdělávání, posilovat důvěru mezi nimi a motivovat je k dosahování společných cílů a posilování společných hodnot v oblasti vzdělávání i nad rámec jejich zákonných povinností pro budoucnost a uplatnění se v nadcházejících změnách,“ řekla ředitelka SVČ RADOVÁNEK Eva Tischlerová.

Jedná se o velmi zásadní, komplikovaný a dlouhodobý proces, do kterého je zapojena řada aktérů. Podle současných předpokladů by výuka podle inovovaných vzdělávacích programů měla začít až od září 2029.

„Tak dlouho samozřejmě nemůžeme s úpravami oborů čekat. Chceme se na procesu inovací aktivně podílet a zajistit, že mezi tím budeme postupovat v oblasti vzdělávání v souladu s moderními trendy. Proto připravujeme v rámci Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Strategii rozvoje lidského kapitálu,“ podotkl hejtman Rudolf Špoták s tím, že zásadním bodem bude nastavení mechanismu, jak budou potřeby trhu práce promítány do oborové nabídky a vzdělávacích programů škol.