Sledovat nejmodernější medicínské postupy a předávat poznatky z praxe lékařům v celém kraji.

I takový bude úkol nově vzniklé zdravotní rady, již minulý týden ustanovil Plzeňský kraj. „Jedná se o odbornou komunikační platformu, která pro určené oblasti navrhne potřebné kroky, podpoří jejich realizaci a bude monitorovat dosahované výsledky,“ řekl hejtman Josef Bernard.

Kromě hejtmana se budou v radě každé tři měsíce (v případě potřeby častěji) potkávat ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek, předseda představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje Marek Kýhos, přednostové vybraných klinik fakultní nemocnice a primáři krajských nemocnic. Přednostové a primáři v radě zastupují základní medicínské obory – kliniky a oddělení interní, chirurgické, dětské, gynekologicko-porodnické a ARO.

Podle ředitele Šimánka bude cílem rady poskytnout „nejlepší možnou dostupnou péči a uzdravit pacienta, ať už ve fakultním či jiném zdravotnickém zařízení.“ Předseda Kýhos souhlasí: „Jednoznačně podporujeme myšlenku užší spolupráce s fakultní nemocnicí v oblasti vzdělávání, hledání možností pro užší personální propojení některých pracovišť a těsnější spolupráci v oblasti koordinace poskytované péče.“

Akce Čistá řeka Berounka 2018.
FOTO: Vodáci uklízeli Berounku z lodí