Soutěž se vyhlašuje v devíti kategoriích a vítěze vybírá osmi člená porota složená ze zástupců ministerstva zemědělství, státní zemědělské a potravinářské inspekce či agrární komory.

„Rozhodujícím aspektem pro přihlášení do soutěže je, aby potravina byla vyrobena na území Plzeňského kraje a zároveň, aby také suroviny na její výrobu pocházeli z regionu. Pokud to z objektivních důvodů není možné, musí být suroviny z tuzemských zdrojů, a to nejméně v sedmdesáti procentním podílu. Hlavní surovina ale musí být zastoupena stoprocentně,“ vysvětluje kritéria soutěže Jana Dirriglová z Krajské agrární komory Plzeň.

Výrobek, který obdrží titul Regionální potravina Plzeňského kraje, je následně prezentován na akcích, které pořádá Ministerstvo zemědělství České republiky, účastní se prezentace na tradiční výstavě Zěmě živitelka a samozřejmě je označován logem Regionální potravina Plzeňského kraje.

„V uplynulých ročnících se nejvíce zájemců přihlásilo do kategorie pekařských výrobků a masných výrobků. Mezi oceněné z předchozích let patří napříkald Krchlebské koláče paní Konopíkové, uzené filety ze pstruha z Klatovského rybářství či kyselé zelí z Domažlic,“ vypočítává úspěchy Ivo Šašek, jeden z koordinátorů soutěže.

Uzávěrka třetího ročníku soutěže regionální potravina Plzeňského kraje je ve středu 18. dubna a její vítězi budou známi 19. května.

Regionální výrobky, které v soutěži uspějí se představí y na Festivalu regionálních potravin, který se bude konat na přelomu května a června v Plzni a na podzim na Dožínkách v Klatovech.

Kateřina Kvasničková