„Včera jsme prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje distribuovali do každé obce s rozšířenou působností 100 litrů dezinfekce na ruce a 1 000 párů jednorázových rukavic, které jsme pořídili z prostředků kraje," uvedl hejtman Josef Bernard. Dodal, že kraj zároveň rozdělil mezi lékaře, zdravotnická zařízení a krajské nemocnice zásilku od ministerstva vnitra. Byly v ní ochranné prostředky jako štíty, ochrany hlavy, ochrany obuvi, brýle a dezinfekce.

Kraj zajistil dezinfekci na ruce a roušky pro řidiče veřejné linkové dopravy. Mezi ně také rozdělil respirátory.

Některé odborné střední školy zřizované krajem šijí roušky. Jiné na 3D tiskárnách vyrábějí zakladače, které ulehčují a urychlují šití tkalounů na roušky. Zaměstnanci, studenti či dobrovolníci šijí roušky i ISŠ živnostenské v Plzni a na SŠ živnostenské v Plané. Zakladače na 3D tiskárně vyrábějí v SOUE Plzeň. Kraji pomohla i ZČU v Plzni, která dodala 80 kusů plastových zakladačů, i firma Kahoty Helatex Sušice, jež dodala nitě.

Plzeňský kraj zajišťuje také provoz školek pro děti zaměstnanců vybraných profesí. Aktuálně je otevřeno 10 takových zařízení. V databázi je celkem přihlášeno 121 dětí, zařízení v současnosti navštěvuje jen 22 z nich. Průběžně se aktualizují požadavky určených zaměstnavatelů, a to i v souvislosti s novým usnesením vlády. Dle Usnesení vlády č. 276 ze dne 23. 3. 2020 jsou mezi určenými profesemi pro zajištění péče o děti ve věku od 3 do 10 let také zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelé sociálních služeb.