V současné době  má kraj již zpracovaný projektový záměr nového centra, který předloží k projednání Zastupitelstvu Plzeňského kraje 10. června 2024. Předpokládaný rozpočet na jeho vybudování představuje 150 až 200 milionů korun.

„Chceme společně vytvořit prostředí pro efektivní a systematickou spolupráci záchranářů, pedagogů a organizované veřejnosti v areálu, který by umožňoval realizaci specificky zaměřených vzdělávacích programů s cílem připravit hlavně mladou generaci na řešení možných rizikových situací a naučit je nejen se chránit ale i jim předcházet,“ řekl při podpisu memoranda hejtman a předseda Bezpečnostní rady PK Rudolf Špoták.

Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech.Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech.Zdroj: se svolením PK

Podobný areál už slouží například v Karlovarském kraji v podobě karlovarského Centra zdraví a bezpečí. To tvoří několik specifických budov včetně improvizované nemocnice, policejní služebny nebo hasičské stanice, které jsou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci rizikových situací, včetně interaktivních simulátorů a trenažérů. Součástí areálu je také moderní dopravní hřiště s železničním přejezdem a další venkovní lokality pro simulaci rizik ve venkovním prostředí.

Rekonstrukce budov: Zámek Týnec.
O titul Stavba roku Plzeňského kraje se uchází zámek, lesopark i městský okruh

„Za Policii České republiky vnímám budoucí vznik bezpečnostně vzdělávacího centra v Plzeňském kraji jako velmi přínosné, neboť v tomto vzdělávacím centru všichni ti, kteří zde budou edukováni, budou nacvičovat možné reálné krizové situace v prostorách a místech, které jim realitu velmi přiblíží. Tím si ji lépe zapamatují a v případě, že s ní budou konfrontováni, lépe ji zvládnou,“ uvedl k podpisu memoranda ředitel Krajského ředitelství policie PK Petr Macháček.