Vatikán sestavil nový seznam sedmi smrtelných hříchů. Nyní k nim tak nově patří třeba znečišťování životního prostředí nebo pokusy na lidech. Plzeňský biskup František Radkovský říká, že by seznam měl vést lidi hlavně k zamyšlení.

Co podle vás vedlo Vatikán k tomu, aby upravil jeden ze základních bodů křesťanské víry?
Především se jedná o upozornění na nová nebezpečí, kterým je v dnešní době třeba věnovat pozornost. Církev vždycky reaguje na změny. Přestože uznává a podporuje konzervativní hodnoty, není žádnou uzavřenou konzervou a nežije jen sama pro sebe.
Domníváte se, že přidané hříchy představují opravdu v současné době velkou hrozbu?
Jedná se o neduhy, které provázejí naše dny. Osobně mě třeba překvapilo zařazení genetické modifikace potravin. Ovšem nejsem o celém problému natolik zpraven, abych to mohl komentovat. Nový seznam by měl vést k tomu, aby si lidé uvědomili, že jejich jednání ovlivňuje životní prostředí i mezilidské vztahy.
Je například správné zařazení shromažďování nemravného bohatství?
Žijeme v době kdy například v Africe nebo Jižní Americe je obrovské množství chudých lidí, zatímco třeba v USA se objevuje řada pohádkově bohatých, Církev se snaží tyto rozdíly zmírnit. Plzeňská charita také nabízí svou pomoc, například v Bolívii. V této souvislosti mě napadá jméno mecenáše Josefa Hlávky, kterého si v těchto dnech připomínám. Veškerý svůj majetek daroval. Když to porovnáme s dneškem, kdy se lidé obohacují například tunelováním, je to hodně smutné.
Má dnes křesťanská církev takovou autoritu, že nový seznam může situaci zlepšit?
Už to, že se o věc ve velké míře zajímají sdělovací prostředky, je důkazem, že se nejedná o mlácení prázdné slámy. Jde o to, aby se věřící i nevěřící lidé po přečtení nových hříchů zamysleli, zda s tím nemohou něco dělat.
Co to vlastně smrtelné hříchy jsou?
Jedná se o zvláště závažné hříchy. Každý křesťan má v sobě život boží. Hříchy jej může oslabit nebo dokonce zrušit. Nejde o nevratnou věc. Dá se změnit třeba pokáním.
V původním znění patřily mezi smrtelné hříchy lakota, závist, hněv, smilstvo, obžerství a lenost. Seznam se datuje do doby raného středověku. Jak závažná je jeho proměna?
Seznam není neměnný. Neznamená to v žádném případě, že by ty staré přestaly platit. Hřích je hřích a to bez diskuse. Jde vlastně o upozornění na ty zvláště nebezpečné. Proto je Vatikán stanovil. Úkolem církve je na podobné hrozby upozorňovat. Dříve takto odsoudila například fašismus i komunismus.