Plzeňští radní schválili zvýšení ceny vodného a stočného. Od ledna zdraží o 4,56 procenta na 98,82 s DPH. Cena vody za metr krychlový tak opět vyskočí do své původní podoby z ledna 2020. V květnu ji poté srazila snížená sazba DPH. Ta tehdy klesla o pět procent.

Vodné bude činit 60,59 korun za metr krychlový s DPH, stočné 38,24 korun za metr krychlový. Celkem lidé zaplatí za vodu 98,82 s DPH. K navýšení dochází kvůli dopadům koronavirové krize, kdy klesá množství spotřebované pitné vody i vypouštěné odpadní vody, přičemž ale fixní náklady zůstávají. „V porovnání s loňskou kalkulací předpokládáme pokles spotřeby o zhruba 3 procenta v případě pitné vody a 2,6 procenta u odpadní vody. Snížení spotřeby přímo souvisí s růstem jednotkových nákladů na výrobu a rozvod pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody v korunách za metr krychlový. Protože je značná část celkových nákladů fixní, tedy nájemné, mzdy, odpisy majetku, údržba, opravy, není jejich snížení úměrné snížení spotřeby,“ uvedl technický náměstek primátora a předseda představenstva Vodárny Plzeň Pavel Šindelář.

Do navýšení cen se promítá také předpoklad, že v příštím roce porostou náklady na elektrickou energii a chemikálie pro výrobu pitné vody, náklady na likvidaci kalů z čistírny odpadních vod, mzdové náklady, poplatky za uložení vodovodů v kolektorech města Plzně a významný vliv má také zvýšení částky odpisů zhodnocováním majetku. Vodné a stočné patří mezi ceny věcně usměrňované ministerstvem financí, do kterých může Vodárna Plzeň zakalkulovat jen ekonomicky zdůvodnitelné náklady a přiměřenou míru zisku.

Vánoční dárky. Ilustrační foto.
ANKETA: Jak budete letos obstarávat vánoční dárky?