Plzeňsko bylo v loňské sezoně jedním z nejméně atraktivních turistických cílů v České republice. Vyplynulo to výzkumu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. V oblasti spokojenosti se službami a infrastrukturou bylo Plzeňsko mezi nejhoršími regiony v osmi kategoriích z šestnácti, v péči o cestovní ruch v pěti kategoriích z osmi.

„Největší nespokojenost podle výzkumu panovala v podmínkách pro koupání, v úrovni a počtu kulturních akcí a také v informacích o regionu a jeho značení. Naopak velmi pozitivně byly hodnoceny možnosti stravování a cenová úroveň služeb,“ uvedla tisková mluvčí CzechTourismu Karin Šeligová. Nejlepší v hodnocení spokojenosti se službami a infrastrukturou byly regiony jižní Čechy a střední Morava. V péči o cestovní ruch se nejvýše umístila Šumava a opět jižní Čechy.

Výzkum agentura provádí osobním dotazováním náhodně vybraných respondentů z řad návštěvníků vybraného turistického regionu. Z 550 dotazovaných jich 83 bylo ze zahraničí. Mezi zahraničními návštěvníky v regionu převládali Němci a Italové. „Vzhledem k počtu dotazovaných je průzkum pro jednotlivé kraje spíše vodítkem k tomu, co zlepšit,“ doplnila Šeligová.

S tím, že Plzeňsko není turisticky atraktivní, nesouhlasí náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro cestovní ruch, marketing a neziskové organizace Olga Kalčíková. „Plzeňský kraj je ovšem zatížený dobou před listopadem 1989. Domnívám se, že region se dynamicky rozvíjí, situace se určitě rok od roku zlepšuje,“ sdělila Kalčíková s tím, že nelze region porovnávat. Jedním z důkazů je podle ní fakt, že ještě před několika lety v Plzni nebyla dostatečná lůžková kapacita. „Jde o soukromé investory. Pokud by byl region neatraktivní, takové aktivity by soukromníci nevyvíjeli,“ doplnila Kalčíková.

Za poslední tři roky se více než zdvojnásobil počet hotelových lůžek. Podle údajů Informačního centra města Plzně je nyní ve městě zhruba 1700 hotelových lůžek.

Některé památkové objekty si na nezájem návštěvníků stěžovat nemohou. Naopak, zájem o ně stoupá. V minulé sezoně navštívilo objekty spravované Národním památkovým ústavem Plzeň asi 500 tisíc návštěvníků. „V tomto roce už na dvou objektech zaznamenali oproti minulému roku asi o tisíc návštěvníků víc. Jedná se o zámek v Nebílovech a hrad Švihov,“ uvedl David Růžička z Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště Plzeň.

V porovnání s minulými roky vloni vzrostl také počet návštěvníků na některých plzeňských objektech. Jedná se například o Pivovarské muzeum, Plzeňský Prazdroj, Velkou synagogu nebo Západočeské muzeum. Stejně tak tomu bylo i v plzeňské zoologické a botanické zahradě. Menší zájem byl naopak o kostel svatého Bartoloměje, Diecézní muzeum nebo Plzeňské historické podzemí. Sdělila to Kristina Štěpánová z plzeňského magistrátu.

Kde má Plzeňsko rezervy

Plzeňsko je nejhorší v rozsahu a dostupnosti ubytovacích kapacit a ve vybavení regionu pro sportovní aktivity, dále patří k nejhorším v dalších šesti kategoriích hodnocení spokojenosti se službami a infrastrukturou. Nejhorší je také v poskytování informací o regionu, v péči o životní prostředí, a v přátelskosti místních lidí, v dalších dvou kategoriích patří k nejhorším, co se týče péče o cestovní ruch