Údaje jsou za posledních pět let a týkají se přijímaček z českého jazyka a matematiky na čtyřletá studia.

Plzeň-sever

Zdroj: DeníkNapříklad v okrese Plzeň-sever se podle poskytnutých dat nejlépe daří u přijímaček z českého jazyka žákům ze ZŠ v Kozojedech, jejichž úspěšnost dosáhla za posledních pět let vysokého průměru 67,78%. Nadprůměrný výsledek ředitelku školy Evu Doležalovou těší. „Je to výsledkem práce všech učitelů, ale i malým kolektivem na naší vesnické škole. Máme v průměru 12 až  14 dětí ve třídě, tak se každé dostane mnohokrát za hodinu ke slovu, aby vyjádřilo svůj názor a zároveň mělo zpětnou vazbu od učitele, což je velmi důležité. Všichni učitelé spolupracují a komunikují, takže už od prvního stupně děti získávají vztah k českému jazyku. A samozřejmě máme na druhém stupni skvělou češtinářku, která si děti vede od 6. do 9. třídy a systematicky s nimi pracuje,“ řekla Deníku ředitelka kozojedské školy.

Zdroj: Deník/Kateřina Součková

Že hodiny češtiny na této škole děti baví a zkoušení ani testů se nebojí, potvrzuje i zmíněná češtinářka Aneta Hercová.

„Ne že by češtinu moji žáci milovali, ale při výuce upřednostňuji přátelský přístup, takže si hodně povídáme a hodně toho řešíme. Ticho a klid v mé třídě byste tedy hledali marně. Samozřejmě máme i průměrné žáky, ale chyby si vždycky v klidu rozebereme a hledáme proč nastala, aby ji příště neudělali. A před přijímačkami děláme s dětmi přípravu, kam všichni svědomitě chodí. Vyloženě se věnujeme těm testům, které se pak mohou u zkoušek objevit, zaměřujeme se hlavně na pravopis a práci s textem, která je pro děti obtížná, protože tam bývají texty poměrně dlouhé a děti se v nich ne moc dobře orientují,“ vysvětluje pedagožka.

Spokojení s přístupem pedagogů jsou i rodiče. „Dceru tu mám v 9. třídě a líbí se mně, jakým stylem děti paní učitelka učí. Výuka dává dceři přesně to, co potřebuje a je si díky tomu v českém jazyce jistá,“ pochvaluje si Jana Soukupová.

Tady válí v matematice
Nejúspěšnější školy v okrese Plzeň-sever dle výsledků přijímaček (v procentech):
ZŠ Nýřany - 47,74%
ZŠ Kozojedy - 47,04%
ZŠ Chotíkov - 46,78%
ZŠ Kralovice - 45,01%
ZŠ Všeruby - 44,79%

Tady válí v českém jazyce
Nejúspěšnější školy v okrese Plzeň-sever dle výsledků přijímaček (v procentech):
ZŠ Kozojedy - 67,78%
ZŠ Nýřany - 62,90%
ZŠ Vejprnice - 58,28%
ZŠ Kaznějov - 57,12%
ZŠ Všeruby - 57,00%

Plzeň-město

V samotné Plzni mají učitelé ve třídách obvykle více dětí, než ve venkovských školách, ale i přesto platí, že i žáci z velkých škol mohou mít při skládání přijímacích zkoušek na střední školy vysokou úspěšnost. Například na 21. Základní škole ve Slovanské aleji jsou děti úspěšné u přijímaček už dlouhodobě.

„V naší škole se více věnujeme výuce cizích jazyků a to se odráží i ve složení žáků. Sami mají zvýšenou touhu se vzdělávat a mají i správné studijní návyky. Pečlivěji se připravují a nemají problém se sami učit. Ale nadstandardně se žákům věnují i naši učitelé. Nepořádáme sice speciální kurzy před přijímačkami, ale v rámci výuky matematiky i českého jazyka se učitelé zaměřují na to, aby si děti poradily s typy úloh, které se v přijímačkách vyskytují. Kromě toho se snažíme dětem zpestřovat výuku různými didaktickými hrami, probíraná látka pak děti chytne a baví,“ řekl Florindo Macaxi, zástupce ředitele 21. Základní školy v Plzni.

Tady válí v matematice
Nejúspěšnější školy v Plzni dle výsledků přijímaček (v procentech):
ZŠ Martina Luthera - 52,76%
26. ZŠ Skupova - 47,80%
21. ZŠ Slovanská alej - 46,26%
Waldorfská ZŠ - 45,46%
20. ZŠ Brojova - 44,75%

Tady válí v českém jazyce
Nejúspěšnější školy v Plzni dle výsledků přijímaček (v procentech):
Církevní ZŠ - 62,88%
ZŠ Martina Luthera - 61,85%
21. ZŠ Slovanská alej - 61,10%
ZŠ Nezvěstice - 61,54%
2. ZŠ Schwarzova - 60,02%

Plzeň-jih

Stejně jako v předchozích případech platí i pro okres Plzeň-jih, že pokud jsou žáci některé ze základních škol úspěšní u přijímaček v jednom předmětu, tak jsou na předních místech i v tom druhém. Mezi TOP pěti školami na jižním Plzeňsku se opakují třeba základní školy z Holýšova, Přeštic nebo Štěnovic. V obou předmětech pak byli u přijímaček nejúspěšnější žáci Základní školy v Dobřanech.

Tady válí v matematice
Nejúspěšnější školy v okrese Plzeň-jih dle výsledků přijímaček (v procentech):
ZŠ Dobřany - 48,90%
ZŠ Žinkovy - 46,60%
ZŠ Štěnovice - 45,85%
ZŠ Holýšov - 45,73%
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice - 44,03%

Tady válí v českém jazyce
Nejúspěšnější školy v okrese Plzeň-jih dle výsledků přijímaček (v procentech):
ZŠ Dobřany - 64,06%
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice - 58,23%
ZŠ Holýšov - 57,93%
ZŠ Chlumčany - 57,58%
ZŠ Štěnovice - 57,20%

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy
Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat