Začněme ale tou pozitivnější informací.

Velký bolevecký rybník

Malá písečná pláž Boleveckého rybníka, schovaná mezi stromy hned vpravo za vstupem na Ostende je stále oblíbená, jak jednotlivci, tak rodinami s dětmi. Zdejší komunita naturistů pořád o místo pečuje a stará se nejen o čistotu pláže, ale zvelebuje i její okolí včetně proutěných zábran, které brání před nechtěnými pohledy pěších i cyklistů z cesty směrem k velké klasické pláži. Oproti loňsku je navíc stav vody v rybníku na maximu, takže samotná pláž se sice zmenšila, ale za plaváním už se nemusíte brodit několik desítek metrů mělkou vodou. Odměnou návštěvníkům této pláže je i poměrně čistá voda. Podle měření Krajské hygienické stanice v Plzni je tu voda kvalitní i nyní. „Zde i na dalších vodních plochách Bolevecké rybniční soustavy je voda zatím vhodná ke koupání,“ potvrzuje Michal Bartoš, ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni.

Moc nudipláží Plzeňsko milovníkům naturizmu nenabízí. | Video: Deník/Pavel Bouda

Kamenný rybník

Na nedalekém Kamenném rybníku se skrývá na malém výběžku plážička, kterou si v minulosti několik místních nudistů oblíbilo. „Chodívala jsem na tohle místo docela často, ale to už je možná deset let. Teď jsem zajdu jen občas. Potkáváme se tady sice i s běžnými návštěvníky v plavkách, ale vzájemně se tolerujeme,“ říká padesátiletá Milena z Plzně. Se zlepšující se dostupností a zvelebením břehů a pěšinek kolem tohoto rybníka si sem cestu nacházejí i další nudisté. Také zde najdou čistou vodu, jen musejí počítat s menším prostorem pro slunění a ztrátou soukromí.

Borská přehrada

Na opačném konci Plzně najdou příznivci naturismu nudistickou pláž na Borské přehradě, která dlouhé roky fungovala především pro přilehlý kemp. Velká travnatá plocha láká k příjemnému pobytu, jak na sluníčku u vody, tak ve stínu vzrostlých stromů dále od břehu. „Nudistická pláž není oficiální, ale díky vstřícnosti městského obvodu Plzeň 3 na ni mají návštěvníci přístup přímo ze Škodalandu,“ vysvětlila tehdy Deníku Václava Sporková, starající se o provoz nedalekého sportovního areálu. U příchodu na travnatou plochu je umístěna informační cedule, označující místo jako nudistickou pláž. Do vody se vstupuje mezi rákosím a dno je zpočátku pokryté kamínky, později bahnité. Koupání je tu ale na vlastní nebezpečí z důvodu špatné kvality vody. „Na Borské přehradě je voda nevhodná ke koupání trvale,“ potvrzuje Michal Bartoš. Oproti loňsku navíc přibyly v areálu pláže stojany s ocelovými koši pro DiscGolf, takže se vám může stát, že se kolem vás budou prohánět hráči zabraní do metání plastových disků.

Ejpovická nádrž

Podíváme-li se kousek za Plzeň, najdeme příjemné koupání a diskrétní místa pro nudisty i na březích Ejpovické nádrže. Severní skalnatý břeh naproti oficiálnímu kempu skýtá několik malých plácků, ke kterým je různě obtížný sestup z pěšiny, vedoucí nad nimi. Samotná cesta do těchto míst znamená přejít pěšky lávku přes říčku Klabavu, která do zatopených ejpovických lomů přitéká a pokračovat podél břehu asi ještě deset minut. Variantou této cesty je při nižším stavu vody možnost přeskákat Klabavu, ještě než vteče do Ejpovické nádrže, po velkých kamenech na druhý břeh. K nádrži se dá dorazit i po žluté turistické značce z obce Klabava. Voda zde bývá lepší na začátku léta, později se její kvalita zhoršuje. Přístup do vody je převážně kamenitý a příkře klesá do větší hloubky. „Voda je zde kolísavé kvality, záleží na období, znečištění ale bývá spíše vizuálního charakteru,“ doplňuje Michal Bartoš. Místa jsou zde ale ještě více zarostlá, než před rokem, i když je tu a tam vidět známky po prořezávání vegetace a snaha o zpřístupnění některých míst.