Oprava D5 na obchvatu Plzně

Už několik dnů omezuje řidiče na dálnici D5 oprava obchvatu Plzně. Práce mezi sjezdem na České Budějovice u Černic a mostem přes Radbuzu u Lhoty jsou rozdělené jsou do několika etap, při kterých se bude jezdit vždy jen jedním pruhem dálnice. „Rekonstrukci tohoto osm kilometrů dlouhého úseku D5 máme naplánovanou na 80 dnů,“ sdělil mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Hotovo by tak mělo být v první polovině srpna.

Během prací se v některých etapách budou postupně uzavírat nájezdy a sjezdy mimoúrovňové křižovatky s přivaděčem na Přeštice. Když se řidiči budou potřebovat dostat z dálnice od Rozvadova na Klatovy, budou muset uzavřený sjezd u Litic objíždět přes Plzeň. Stejně tak potom v dalších etapách i pro opačný směr. To se však příliš nezamlouvá vedení města.

„Pro Plzeň je to fatální, protože objízdná trasa vede z části přes Borská pole. Auta sjedou z dálnice na Sulkově a pojedou po kruhovém objezdu u Makra a Folmavskou ulicí až ke kruhové křižovatce v Sukově ulici. Z toho nadšeni nejsme, protože tam současně probíhají práce na křižovatce U Panasoniku, kde je už nyní trasa svedená do jednoho pruhu,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Rekonstrukce kolejí ve Zbrojnické ulici

Na dlouhých pět měsíců zkomplikuje cestování v širším centru Plzně rozsáhlá rekonstrukce tramvajové trati v úseku vedoucí jižní částí náměstí Republiky Zbrojnickou ulicí až do Šafaříkových sadů. Složitá dopravní omezení už nyní pociťují obyvatelé přilehlých domů, obchodníci, ale i řidiči, chodci, cyklisté a především cestujících MHD.

Od začátku rekonstrukce je zavedena nová linka 1/2 tak, jak byli cestující zvyklí z předchozích akcí. Propojuje Bolevec, sady Pětatřicátníků a Skvrňany. Jede z Bolevce přes zastávku Jízdecká na Skvrňany. Zpátky to objíždí kolem synagogy a jede opět do Bolevce. Linka 4 zůstává v beze změny a linka 2 jede od slovanské radnice přes Světovar po Slovanské třídě ve stávající trase a pokračuje na Anglické nábřeží. Každý druhý spoj této linky pokračuje až do Solní ulice. Hotovo by mělo být na celém rekonstruovaném úseku do 1. listopadu tohoto roku.

Výměna vozovky v Plaské a Lidické ulici

Dopravu v Plzni komplikuje i výměna povrchu silnice v Plaské a Lidické ulici. Od června do začátku září letošního roku tu Ředitelství silnic a dálnic vyměňuje asfaltové vrstvy vozovky v úseku od křižovatky ulic Karlovarská a Lidická až po železniční zastávku. Protože se celková oprava týká jízdních pruhů v obou směrech, je proto rozložena do dvou let. V uvedeném termínu se opraví pruh ve směru z centra na Třemošnou, v příštím roce pak směr opačný.

„V první etapě je omezen jen jeden jízdní pruh, druhý je po celou dobu opravy průjezdný. Objížďka vede po Studentské a Karlovarské ulici. Druhá etapa bude náročnější. Nejenom že budeme opravovat oba jízdní pruhy směrem do centra ve směru od Třemošné k Lékařské fakultě, ale budeme ještě realizovat kompletní výměnu vozovky a inženýrských sítí ve všech křižovatkách, které kříží komunikaci Lidická a Plaská. Tam začneme v dubnu příštího roku a práce ukončíme k poslednímu srpnu. Objížďky povedou v tomto případě po silnici od Záluží, po Gerské a Karlovarské ulici,“ vysvětlil Miroslav Blabol, ředitel Správy Plzeň ŘSD.

Oprava Klatovské třídy

Do plynulosti plzeňské dopravy citelně zasáhne i prázdninová oprava povrchu vozovky Klatovské třídy v úseku ve směru od sadů Pětatřicátníků k Sukově ulici. Termín rekonstrukce je stanoven od 4. července do konce srpna a každá stavební etapa bude probíhat za úplné uzavírky aktuálně opravované části Klatovské. Vjezd bude povolen pouze hromadné dopravě a zásobování. Objízdná trasa povede přes Domažlickou ulici, okružní křižovatku u Makra a dále přes Folmavskou a Sukovu ulici. Ve stejném termínu se budou měnit i semafory na křižovatce ulic Klatovská a U Trati.

Dokončení rekonstrukce Koterovské ulice

Na Slovanech pokračuje druhá etapa rekonstrukce Koterovské ulice, konkrétně v úseku od náměstí Generála Píky po ulici Sladkovského. Oprava ovlivňuje městskou hromadnou dopravu, konkrétně tramvajové linky a zásadně i automobilovou dopravu. Pro ni je Koterovská obousměrně uzavřena v úseku od kruhového objezdu v Částkově ulici až po ulici Sladkovského. Po dobu uzavírky budou zachovány dva kolmé přejezdy přes uzavřenou část Koterovské. Rozsáhlá omezení potrvají do listopadu letošního roku, kdy by měla být Koterovská hotová.

Přestavba kruhového objezdu u Makra

Ještě letos začne Ředitelství silnic a dálnic s přestavbou největší a nejvytíženější okružní křižovatky Domažlická a Folmavská, do které ústí Západní okruh. Vznikne zde světelně řízená turbo okružní křižovatka se třemi částečně stavebně oddělenými pruhy. „Práce zde chceme zahájit na podzim letošního roku, pravděpodobně v říjnu, kdy přes zimní období opravíme nebo vyměníme zásadní inženýrské sítě a v průběhu stavební sezony 2025, pravděpodobně od dubna do listopadu, bychom stávající okružní křižovatku definitivně přestavěli,“ uvedl Miroslav Blabol.

Některá další dopravní omezení na Plzeňsku:

  • Starý Plzenec, II/180 oprava povrchu silnice u D5 - úplná uzavírka (červenec – říjen 2024)
  • Losiná, silnice I/20, úprava křižovatek II/183 a I/19 (do první poloviny července 2024)
  • Nezvěstice, oprava komunikace I/19 od vjezdu do obce od Plzně po železniční podjezd (do konce října 2024)
  • Červený Hrádek, III/18016 Červenohrádecké ulice – úplná uzavírka ul. K Fořtovně (květen – září 2024)
  • Dobřany, III/18034 Plzeňská ulice – úplná uzavírka (červenec – říjen 2024)
  • Radčice, III/18050 oprava vozovky v úseku křiž. Křimice a Jarní – částečná uzavírka, světelná signalizace (květen – srpen 2024)