Přestupní terminál, podchody, nové nástupiště a zrekonstruované železniční mosty, to vše bylo součástí celkové přestavby hlavního nádraží v Plzni, která včera skončila. Rozsáhlá rekonstrukce trvala přes dva roky a stála téměř miliardu 352 milionů korun. Nezahrnula ale opravu nádražní budovy. „Dopravu můžeme najednou lehce objednávat a kombinovat. Autobusové linky končí až na hlavním nádraží, lidé mohou pohodlně přestoupit a začínají toho hojně využívat, stejně jako městské dopravy,“ řekl náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu Pavel Čížek.

V rámci projektu bylo celkově přestavěno kolejové rozvětvení a navazující koleje ve směru na Cheb. Cestující mohou nyní využívat šest nástupišť, na která je z podchodů výtahy zajištěn bezbariérový přístup. „To je velký pokrok, protože ještě před zahájením rekonstrukce byl přístup na některá po schodech. Nyní vše odpovídá standardům 21. století,“ uvedl Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty , která měla ve spolupráci s městem a dalšími partnery stavbu na starosti.

Jak šel čas při rekonstrukci hlavního nádraží: 

Fotogalerie: Rekonstrukce hlavního nádraží

Rekonstrukce obou historických mostů přes Mikulášskou ulici usnadnila železniční dopravu i provoz na silnici, kde byly vytvořeny samostatné pruhy pro pěší a cyklisty.

Plzeň zajistila vybudování přestupního terminálu, opravu tramvajové trati a prostoru před nádražím. „Všemi těmito kroky jsme chtěli výrazně zvýšit komfort pro cestující. Oblast u nádraží se stává klíčovým moderním dopravním uzlem našeho města. Věřím, že díky tomu přilákají jednotlivé druhy dopravy ještě více cestujících,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Sama nádražní budova se zatím opravy nedočkala, to se ale podle náměstka primátora pro technickou oblast Pavla Šindeláře změní. „Chceme pokračovat v tom, aby lokalita nádraží a ulic Americké a Sirkové získala úplně nový vzhled. Proto od příštího roku dostane tato krásná historická budova novou podobu, aby zapadla do celkového konceptu města Plzně a do této lokality,“ slíbil náměstek.

Železniční uzel Plzeň
- vybudováno: autobusový terminál, třetí nástupiště, podchody pod nástupišti
- zrekonstruovány: železniční mosty přes Mikulášskou ulici, tramvajová trať, nástupiště č. 5 a 6, přednádražní prostor
přestavěno kolejové rozvětvení na Cheb a navazující koleje
- nový informační systém, diagnostická a protipožární zařízení, kamerové systémy a přenosové systémy pro dálkové řízení provozu
- projekt je spolufinancovaný EU, příspěvek činí 628 milionů korun