Všichni úředníci si místa neudrží

Radnice totiž spustila na magistrátu a v městských příspěvkových organizacích akci, která nemá v Plzni obdobu.

Specializované firmě zadala personální a procesní audit, který má za úkol veškerou činnost úředního kolosu zmapovat a ukázat na nepotřebné síly. „Odhaduji, že o místo po zjištění výsledků přijde asi 15 procent úředníků,“ uvedl technický náměstek primátora Petr Rund (ODS).

Kromě personálních změn čeká úředníky podrobná analýza všech agend, které vyřizují. „Necháme zmapovat veškerá dosud nutná razítka a potvrzení, která jsou po klientech úřadů vyžadována. Audit řekne, zda jsou skutečně nutná,“ dodal Rund. V praxi půjde například o posouzení lhůt nutných k vydání určitých rozhodnutí. Na ně mají úředníci ze zákona 30 dnů, radnice chce ale zjistit, zda nejde vyřídit například různá povolení dříve a zda většinu času jen neleží papíry v zásuvkách a úředník nespoléhá na termín, kterým je krytý.

Výsledky budou známé v létě

„První výstupy návrhů z auditů by měly být projednány v radě města v červenci nebo v srpnu letošního roku, jejich dopad se pak může projevit do konce letošního roku,“ potvrdil tajemník magistrátu Ivo Javůrek.

Počty úředníků se za posledních pět let v Plzni nijak dramaticky nezvýšily, nyní je jich jen o 26 více než v roce 2002.

Přibývají agendy

„Přibyly ale nové agendy, například vydávání a výměna řidičských a občanských průkazů, evidence obyvatel, dopravní přestupky nebo výkon správních agend pro patnáct okolních obcí,“ upozorňuje Javůrek.

Aby mohl magistrát veškerou tuto činnost začít zajišťovat, snížil počty úředníků na jiných pracovištích. Ubyla mu také agenda vyplácení dávek v rámci tzv. státní sociální podpory, kterou převzaly jednotlivé úřady práce.