„Finance obdrží například kluby TJ Slavia VŠ Plzeň, SK Smíchov Plzeň, Klub biatlonu Plzeň-Litice, Tělovýchovná jednota Union Plzeň, Fotbal club Křimice, Tělovýchovná jednota Sokol Plzeň Letná, Handball club Plzeň-Újezd a řada dalších subjektů,“ řekl radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš Morávek.

Smyslem programu je podpořit především neziskové subjekty, které mají omezenou možnost získat finanční prostředky z vlastních zdrojů a činností, a které svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času především mládeže a dětí. „Poskytnuté finance tedy poputují na rekonstrukce, výstavby nebo rozvoje sportovních zařízení a související infrastruktury nebo na snížení jejich energetické náročnosti. Z větších projektů se jedná například o rekonstrukci fotbalového hřiště SK Smíchov Plzeň, rekonstrukce šaten TJ Slavie Plzeň či pořízení osmi elektrických terčů pro Sportovně střelecký klub Plzeň Slovany “ doplnil radní Morávek.

Tanečníci a hudebníci českých i zahraničních folklorních souborů se představily v Plzni na několika scénách v rámci Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň 2023.
Město dotací podpoří folklorní festival, step i nový typ divadla

Maximální výše dotace jednomu subjektu může činit 1 milion korun, přičemž nutnou podmínkou jejího poskytnutí je finanční spoluúčast žadatele, nebo jiného třetího subjektu, zajištěná žadatelem ve výši minimálně 20 procent.