close Po 32 letech končí na vlastní žádost služební poměr u policie současný ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Jaroslav Vild. Na závěr své služby převzal od policejního prezidenta Martina Vondráška čestný kord jako poděkování za dlouholetou info Zdroj: PČR zoom_in Po 32 letech končí na vlastní žádost služební poměr u policie současný ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Jaroslav Vild. Na závěr své služby převzal od policejního prezidenta Martina Vondráška čestný kord jako poděkování za dlouholetou Vild na závěr své služby převzal od policejního prezidenta Martina Vondráška čestný kord jako poděkování za dlouholetou výbornou službu.

„Velmi si plk. Vilda vážím a děkuji mu za odvedenou práci, kterou pro Policii ČR za dlouhá léta odváděl. Osobně vnímám celou jeho kariéru jako příklad toho, kam se dokáže řadový policista dostat vlastní pílí a nasazením. Nejenže plk. Vild zažil službu u uniformované policie, ale především prošel téměř všemi úrovněmi v rámci struktury služby kriminální policie a vyšetřování a v této oblasti dosáhl až na její vrchol – na pozici náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování. Stejně pozitivně vnímám i jeho službu ve vedení Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, kde nejenže provedl celou řadu personálních a organizačních změn, ale především se zasadil o zřízení v pořadí již páté speciální pořádkové jednotky v rámci celé České republiky,“ zrekapituloval Vildovo působení policejní prezident.

Na uvolněné místo byl na základě vlastní žádosti policejním prezidentem ustanoven dosavadní ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje Petr Macháček s očekávaným nástupem ke dni 16. červenci 2023.

„Jsem přesvědčen, že se generál Macháček svými zkušenostmi a znalostmi, které získal při svém šestiletém působení na pozici ředitele Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, uplatní také v kraji Plzeňském a osobně se těším především na jeho práci v oblasti automatizace analytických činností, ze které již nyní těží celá Policie ČR. Jeho více než čtyřiadvacetiletá policejní kariéra je charakteristická mimořádnou pílí, empatií a schopností přizpůsobit se aktuálním trendům, což jsou přesně ty vlastnosti, které od krajského ředitele očekávám,“ řekl policejní prezident Martin Vondrášek.