Přelom roku s sebou přinesl rošády ve funkcích. Patří k nim prosincová výměna krajského policejního ředitele. Jaromíra Knížete převeleli z Plzně do Ústeckého kraje, jeho místo obsadil Vratislav Hubka.

V dopravě se odehrála dokonce trojsměna: do penze odchází dlouholetý ředitel ČSAD Plzeň Miloslav Hucl a v podniku ho střídá dosavadní šéf krajského odboru dopravy Jaroslav Vejprava. Toho zase nahrazuje Dušan Pakandl. Z rodinných důvodů končí k poslednímu lednu jednatel Čisté Plzně Tomáš Ženatý a vrací se domů do Brna.

Magistrát má nového tajemníka Václava Váchala a za zmínku stojí ještě jedna, i když už ne až tak čerstvá zpráva: v PMDP pracuje jako koordinátor uzavírek někdejší radní pro bezpečnost Robert Houdek.

Končí ve funkcích

Miroslav Hucl, ředitel ČSAD Plzeň
Tomáš Ženatý, jednatel Čisté Plzně
Jaromír Kníže, krajský policejní šéf
Miloslav Raboch, ředitel Nadace 700 let (rozsáhlý rozhovor s Miloslavem Rabochem najdete v sobotním Plzeňském deníku)

Kdo dostal příležitost

Václav Váchal je novým tajemníkem plzeňského magistrátu, přišel z ministerstva vnitra a nahradil Dagmar Škubalovou.
Robert Houdek je bývalý radní města za ODS. Před několika měsíci se stal koordinátorem uzavírek v PMDP.
Alena Kozáková řídí od 1. ledna Nadaci 700 let města Plzně, vystřídala Milosl. Rabocha, s nadací dlouhodobě spolupracuje.
Jaroslav Vejprava z funkce vedoucího odboru dopravy Krajského úřadu v Plzni odchází řídit ČSAD Plzeň.
Vratislav Hubka po nedávné rošádě krajských policejních šéfů vystřídal v prosinci v Plzni Jaromíra Knížete.
Dušan Pakandl byl úředník odboru dopravy na Krajském úřadě v Plzni, nyní bude jeho vedoucím místo Jaroslava Vejpravy.

Váchal: Nemám politickou funkci

Mgr. Václav Váchal
Je mu 52 let, do funkce tajemníka přechází z Ministerstva vnitra ČR, kde byl ředitelem interního auditu a kontroly. V minulosti pracoval u Policie České republiky, na Magistrátu města Plzně jako vedoucí odboru kontroly a na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Je ženatý a má tři děti.  

Léta pracoval v Plzni na kriminální policii, pak vedl odbor kontroly na Magistrátu města Plzně a byl také zástupcem ředitele Krajského úřadu v Plzni. Pak odešel za ministrem Milanem Chovancem na ministerstvo vnitra, kde se stal šéfem odboru interního auditu a kontroly. Teď je zpátky v Plzni.

Od 1. ledna jej jmenoval plzeňský primátor Martin Zrzavecký (ČSSD) novým tajemníkem magistrátu. „S ohledem na výsledky všech částí výběrového řízení jej doporučila výběrová komise loni v prosinci," uvedla mluvčí magistrátu Eva Barborková.

Tajemnicí magistrátu dosud byla Dagmar Škubalová, jenže po volbách, kdy nastoupil jako primátor Martin Zrzavecký (ČSSD), začala komunikace mezi ním a nejvyšší městskou úřednicí drhnout. „Je pravda, že máme každý svůj styl práce," připustil Zrzavecký. Odmítl ale, že by měl s Dagmar Škubalovou zásadní spory. Přesto magistrát vyhlásil na tajemníka výběrové řízení a Škubalová z funkce odešla.

S jakou vizí jste vyhrál výběrové řízení? Co jste magistrátu nabídl, co chcete měnit, co chcete zachovat?
Mou snahou bude plnit zákonné povinnosti a zákonné požadavky chodu územněsprávního celku. V součinnosti s náměstky a radními chci řádně organizovat chod magistrátu, a to s veškerou odbornou znalostí, kterou mám. Rád bych přitom využil kvalit a potenciálu lidí, jichž si vážím a kteří jsou na magistrátu zaměstnaní. Rozhodně nemám v úmyslu dělat zásadní změny, ať již personální či jiné.

Jste vnímán jako prodloužená ruka ČSSD a ministra vnitra Milana Chovance. Nejprve jste pro něj pracoval na Krajském úřadě, později na ministerstvu vnitra odkud se vracíte na magistrát. Jste členem ČSSD nebo jiné politické strany, nebo jste v minulosti byl?
Během své profesní kariéry jsem zastával pozice na úřadech v době, kdy byli například primátory Pavel Rödl nebo Miroslav Kalous, na kraji jsem působil pod hejtmanem Václavem Šlajsem, na ministerstvu vnitra pod Milanem Chovancem. Za svou kariéru jsem se tedy setkal s řadou lidí napříč politickým spektrem, vždy jsem přitom dbal na úřednickou etiku a kvalitu práce. Dlouhodobě nejsem členem žádné politické strany, nepůsobil jsem a nepůsobím v žádné politické funkci, nemám pozastavené členství a ani nejsem sympatizantem jakékoliv politické strany.

V minulosti prošel magistrát tzv. optimalizací pracovních míst, výsledkem mělo být zeštíhlení úředního aparátu. Žádná výrazná změna se ale nekonala. Kolik lidí magistrát nyní zaměstnává a jaký je průměrný plat zaměstnance?
Magistrát města Plzně zaměstnává kolem 580 lidí. Vidět optimalizaci jen ve snížení počtu úředníků by bylo zúžením pohledu. Vzhledem k tomu, jak se neustále mění rozsah a výkon agend a dochází ke změnám zákonných předpisů, jsem přesvědčen, že k „bobtnání" plzeňského úřadu nedochází. Existuje zhruba sedm let starý audit, podle něhož by byl optimální počet zaměstnanců magistrátu kolem 570. Tento audit ale například vůbec nepočítal s tím, že Plzeň bude Evropské hlavní město kultury 2015, kdy bylo nutné zřídit koordinační oddělení tohoto projektu. Personální posílení bylo nutné také kvůli agendě související se změnou systému svozu komunálního odpadu, kdy si jej od loňského září zajišťuje město samo prostřednictvím své firmy. Další úředníci byli nabráni v souvislosti se zavedením úsekového měření, mají na starost vymáhání pokut. Co se týká průměrného platu zaměstnance, tak za rok 2015 byla předpokládaná skutečnost 28.926 korun.