Čtvrtý obvod vydezinfikuje všech 52 veřejných dětských hřišť, o která se stará. Doubravecká radnice tak reaguje na kroky vlády, která postupně začíná uvolňovat mimořádná opatření související s pandemií koronaviru.

„Bezpečnost dětských hřišť je pro nás velmi důležitá. Proto jsme jejich standardní bezpečnostní kontrolu letos doplnili o dezinfekci, která je prováděna aplikací páry o teplotě 170 stupňů Celsia. Díky tomu dochází k likvidaci virů a bakterií. Věřím, že Doubravka bude na uvolnění mimořádných opatření vlády dobře připravena,“ říká místostarostka čtvrtého obvodu Lenka Kočová (ODS).

První a zároveň zkušební čištění dětského hřiště se uskutečnilo už dříve v Habrmanově parku. Čištění zbylých hřišť pak odstartovalo v tomto týdnu. „Prioritně dezinfikujeme velká hřiště, která jsou významná jak z hlediska návštěvnosti, tak svým umístěním poblíž škol a školek, abychom byli připraveni na jejich otevření. V čištění menších hřišť budeme intenzivně pokračovat i v následujících dnech,“ dodává starosta Doubravky Tomáš Soukup (ANO).

Kontroly zaměřené na bezpečnost hřišť provádí odbor životního prostředí a dopravy ve spolupráci se strážníky, a to vždy na jaře před zahájením sezony a následně i po skončení letních prázdnin. Například dopadové plochy u herních prvků a pískoviště pátým rokem prochází strážník s detektorem kovů.

Před zahájením ostrého provozu budou rovněž vydezinfikovány mateřské školy.

Stejná opatření provádějí i ve třetím městském obvodu. O tom, že pravidelná a důsledná kontrola je nezbytná, ukázaly pracovníkům úřadu minulé roky. Detektor kovu na hřištích odhalil i nebezpečné předměty jako zrezivělé vruty, dráty, kovová víčka od lahví a pírka do vlasů.

„Pro obvod je prvořadým kritériem bezpečnost a funkčnost všech dětských zařízení, to znamená i pískovišť. Probíhají odborně technické prohlídky a podle protokolů o závadách budeme provádět opravy popřípadě úplné demontáže dětských prvků, které nahradíme novými sestavami. Čištění hracích prvků vzhledem k momentální situaci proběhne párou, tedy termickou dezinfekcí,“ říká David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Dezinfekce pak bude provedena ještě jednou i v době, kdy už nebudou platit mimořádná opatření proti šíření koronaviru.

„Nezapomínáme ani na areály mateřských škol v obvodě, které rovněž projdou důkladným úklidem a čištěním, neboť chceme, aby děti měly bezpečná nejenom venkovní hřiště, ale také hřiště a herní prvky v prostorách mateřských škol. Samozřejmě i tam bude použita termická dezinfekce,“ informuje Petr Baloun, I. místostarosta MO Plzeň 3.