První rojení brouka proběhlo již na začátku května. Lesníci nicméně očekávají, že další rojení bude pokračovat i během léta, a to vzhledem k přetrvávajícímu teplému počasí. „Pokud budou i v následujících týdnech horké dny, domníváme se, že v září dojde i ke třetímu rojení,“ upozornil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Lesníci ze Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) dělají proti šíření kůrovce mnoho opatření. „Aktivně vyhledávají postižené stromy, které následně těží a asanují. V oblastech s vyšším výskytem kůrovce instalují tzv. lapáky a lapače, jež slouží k odchytu rojících se brouků. Lesy se poté obnovují vysazováním nových stromů nebo přirozenou cestou, ze semen dospělých stromů stojících v blízkém okolí,“ vysvětlil Tolar.

Strom napadený kůrovcem. Ilustrační foto
Rokycanští lesníci odhalují kůrovce díky snímkům z družice, našli nová ohniska

SVSMP registruje největší záchyty lýkožrouta v oblastech kolem Bušovic, v Zábělé a na Nové Hospodě, přičemž nejhorší situace je právě v lesích u Bušovic. Ohroženy jsou ale také stromy na soukromých zahradách. „Chtěli bychom varovat i vlastníky soukromých lesů, ale také občany, kteří mají smrky na svých zahradách, aby je kontrolovali. Často se totiž stává, že se kůrovec rozšíří i tam,“ uvedl Milan Sekáč, vedoucí oddělení městských lesů SVSMP.

Plzeňští lesníci rovněž žádají návštěvníky, aby z bezpečnostních důvodů nevstupovali do prostoru, kde se kácejí stromy. „Za bezpečný odstup považujeme vzdálenost 50 metrů od místa těžby. Zároveň žádáme návštěvníky, aby nevyužívali skládky vytěženého dřeva například jako herní prvky. Prosíme také, aby lidé neparkovali vozidla před závorami lesních cest, neboť takto odstavené automobily brání nejen lesní technice v průjezdu, ale mohou komplikovat i případný zásah záchranných složek,“ doplnil Milan Sekáč. 

Turistické značení. Ilustrační foto.
Z kůrovcem napadených lesů mizí turistické značení