„Celkem bude investováno cca 715 tisíc korun včetně DPH. Náklady budou hrazeny z volných prostředků investičního fondu Knihovny města Plzně,“ uvedla radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková. „Největší položkou v plánovaných investičních akcích jsou úpravy v Obvodní knihovně Lochotín. Tady plánujeme opravu podlahy, výmalbu a obměnu nábytku v knihovnické kanceláři a obměnu kuchyňského koutu v zázemí knihovnic. V plánu je také oprava vstupních prostor knihovny, oprava přístupové chodby, výměna protipožárních dveří a opravy stěn,“ informovala Eliška Bartáková s tím, že jde v tomto případě o investici ve výši 396 tisíc korun včetně DPH. Ve stejné obvodní knihovně bude také vybaven sadou stolů a židlí dětský kout, v tomto případě jde o investici ve výši 50 tisíc korun včetně DPH.

K dalším plánům patří nákup pěti sad hliníkových židlí na vozíčku (každá sada obsahuje 14 kusů židlí a vozík) za cca 200 tisíc korun včetně DPH. Tyto sady budou rozděleny následovně: dvě jsou určeny pro Obvodní knihovnu Skvrňany, stejný počet pro Obvodní knihovnu Lochotín a jedna pro Obvodní knihovnu Doubravka.

Ilustrační foto
Plzeň připravuje výstavbu nového domu se čtrnácti byty v Křimicích

Čtvrtou schválenou investicí je výměna klimatizace v serverovně v ústřední budově Knihovny města Plzně v ulici B. Smetany za cca 69 tisíc korun včetně DPH.