Město Plzeň má vyčleněny opěrné zdi k legálnímu sprejování, ale s danými pravidly. Lze se domluvit i na sprejování na jiných objektech.

Na základě zkušeností a nákladů spojených s odstraňováním graffiti z objektů, které spravuje Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP), byly již před lety vyčleněny některé opěrné zdi a jejich plochy pro legální sprejerství. Městskými obvody ve spolupráci se SVSMP byly vytipovány plochy, které jsou k těmto účelům vhodné a jsou ve větší vzdálenosti od okolní zástavby. Plochy pro legální sprejerství smí vyžívat kdokoli. Nesmí být však využívány k psaní hanlivých, ani urážlivých nápisů (popř. obrázků) a nesmí být využívány k reklamním účelům. Na veškerých dalších plochách (zdi, podchody či mosty) je provádění graffiti přísně zakázáno a je trestné.

Město Plzeň vynakládá nemalé finanční prostředky na jejich odstranění. Pro SVSMP jsou to škody v rozsahu desítek tisíc za rok.

Gustava Janečka přišla ke Krajskému soudu v Plzni podpořit i jeho družka Vlasta P. Chce dokázat jeho nevinu.
Zabil muže jednou ranou. O nižší trest usiluje marně

Momentálně je v Plzni k dispozici 12 legálních ploch pro provádění graffiti, v případě podnětu příslušných městských obvodů může být po konzultaci se SVSMP tento seznam ještě rozšířen. Odstraňovat graffiti se městu nevyplatí. Pokud někdo posprejuje např. most, tak i když policie pachatele dopadne, brzy se v místě objeví jiná malůvka. Většina sprejerů však dopadena není.

Odstraňování graffiti navíc není levnou záležitostí (činí 250-300 Kč/m2). Rovněž antigraffiti nátěr není nijak levný (1000Kč/m2), používá se proto jen na některých místech. Naposledy byl nátěr použit na Rooseveltově mostě. "Za dobu mého asi patnáctiletého působení na Správě veřejného statku města Plzně jsem zažil jen dvakrát, že graffiti odstraňoval ten, kdo zeď poškodil. V obou případech šlo o teenagera," říká Václav Šašek ze SVSMP, který se o mosty a lávky stará.