Pokud jedete načerno, můžete se dočkat klidně třicetitisícového nebo ještě vyššího dluhu. Přesvědčil se o tom třiašedesátiletý Plzeňan Jiří Janouškovec. Bez jízdenky jel v roce 2009 a na papírek od revizora pak údajně zapomněl. Dnes dluží kolem 28 tisíc korun, soudní rozhodnutí včetně pozdravu od exekutora obdržel vloni před Vánoci.

„V prosinci a v lednu jsem měl zablokovaný účet včetně invalidního důchodu, teď mám splátky,“ potvrdil Janouškovec. Jízdu načerno uznal, ale vadí mu, že je kolečkem v zaběhnutém systému, kterým dopravní podniky umožňují snadný mnohatisícový výdělek nasmlouvaným advokátům. „Víte, jsem starší roztržitý člověk s plným invalidním důchodem. Když jdu do knihovny a zapomenu vrátit knížku, zaplatím pět korun. Upomínka mě už stojí 60 korun a to beru. Ovšem dopravní podniky lidi bez upozornění rovnou posílají samosoudci, a než mrknete, je z toho až třicet tisíc,“ kroutí hlavou Janouškovec.

Není divu, že se částka za dva roky po černé jízdě, kdy dopravní podnik mlčí a nepošle žádnou upomínku, může vyšroubovat tak vysoko. Původně tisícikorunovou sankci totiž PMDP přeprodávají advokátní kanceláři Volopich a Tomšíček, s níž mají smlouvu, a ta dluh obratem prodá komusi na Panenské ostrovy. Stejní advokáti, kteří dluhy od dopravních podniků nakupují a přeprodávají je firmě do daňového ráje, pak pro firmu z Panenských ostrovů dluh od černého pasažéra vymáhají. A mnohatisícovou odměnu za tento úkon si u dlužníka účtují stejně jako exekutor.

Dopravní podniky však dostanou jen tisíc korun pokuty, dvanáct korun za chybějící jízdenku (nyní už 18 korun) a soudní poplatek tisíc korun. Vše ostatní si rozdělí právníci.

Advokátní kancelář Tomšíček a Volopich poukazuje na to, že v případě Jiřího Janouškovce nejde o ojedinělou černou jízdu, ale přistižen bez jízdenky byl už šestkrát. „Pokud by zaplatil poté, co obdržel soudní rozsudek, exekuci by se vyhnul. Navíc by zaplatil ´jen´ asi devět tisíc korun, které by v takovém případě celé připadly dopravním podnikům,“ argumentuje advokát Daniel Volopich.

Tvrdí, že na prodeji pohledávek není nic divného. „Pohledávky odkupujeme na základě smluvního vztahu s PMDP na léta 2010 až 2013,“ potvrdil Volopich s tím, že jde o tisíce případů ročně. Jakou cenu za ně advokátní kancelář dopravním podnikům zaplatila, nechce ani jedna ze stran sdělit. „Cena je smluvně zajištěna a smluvní strany jsou vůči jiným subjektům vázány povinností mlčenlivosti,“ uvedl ekonomický ředitel dopravních podniků Miroslav Kočica.

Volopich vysvětluje, že z balíků tisíců odkoupených pohledávek jsou advokáti schopni vymoci dluh asi od 20 procent dlužníků, což je o dost méně, než původně předpokládali. „Výtěžnost není dobrá, takže část pohledávek skutečně prodáváme další firmě. Je to standardní operace, nic se tím pro dlužníka neprodražuje,“ uvádí advokát. Výhodou prý je, že za tyto pohledávky dostanou plzeňští advokáti rovnou hotovost a riziko vymožení peněz přitom nese právě ´profesionální firma´ z Panenských ostrovů, která se na tyto transakce přímo specializuje. To, kdo je jejím vlastníkem, dohledat nejde, zůstává totiž v anonymitě. Podle veřejně dostupných informací z internetu není založení takové společnosti problém, v daňovém ráji stačí platit roční paušál 350 dolarů.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) Deníku potvrdil, že vyhláška upravující odměny exekutorům a advokátům se už dodělává. „Účinná má být od 1. března,“ uvedl Pospíšil. Pokud se odměny advokátům a exekutorům výrazně sníží (hovoří se až o 70 procentech), nemělo už by se stávat, že se dluh v řádech stokorun vyšplhá až do mnoha desítek tisíc korun.

Dopravní podniky už naznačily, že v případě výrazného snížení odměn pro advokáty a exekutory u bagatelních pohledávek, by se už advokáti mohli přestat zajímat o vymáhání dluhů z jízdného. Dopravní podnik proto zvažuje založení vlastního právního oddělení.

Od dubna budou PMDP posílat předžalobní upomínky rodičům mládeže do 18 let (nyní jen zákonným zástupcům dětí do 15 let) a pravděpodobně od července začne podnik obesílat všechny černé pasažéry. Ovšem kromě notorických dlužníků, kteří mají na kontě dvacet a více záchytů.

Čtěte také: K černým pasažérům přibudou už brzo šedí.

Volopich: Exekuce je až poslední možnost

S PMDP má smlouvu na vymáhání dluhů za černými pasažéry až do roku 2013 advokátní kancelář Tomšíček a Volopich. Advokáti dluhy nejprve od dopravního podniku koupí a pak je přeprodají na britské Panenské ostrovy společnosti, kterou sami zastupují a pohledávky pro ni vymáhají. Na otázky s tím spojené odpovídá Daniel Volopich.

Proč nemůžete říci, za jakou cenu nakupujete pohledávky a za jakou je potom odprodáváte firmě Marsa Limited z Tortoly na Panenských ostrovech?
Cena je srovnatelná s podmínkami, za nichž pohledávky prodává pražský dopravní podnik. Z dostupných informací přitom vyplývá, že pražský dopravní podnik pohledávky prodává za 100 procent jejich hodnoty.

Připadá vám správné, že dopravní podniky nepošlou ani jednu předžalobní upomínku a černého pasažéra vyzývá k zaplacení až rozhodnutí soudu?
Exekuce nepostihuje černé pasažéry znenadání a nejde je omlouvat jejich roztržitostí. Člověku, který jede načerno, se jednak dostane poučení od revizora, jakým způsobem pokutu uhradit. Zároveň obdrží záznam o provedené kontrole, na němž jsou veškeré potřebné údaje. Dále pak má několik měsíců čas, než dojde k podání žaloby, nařízení jednání soudem a vydání rozsudku. Během této etapy vymáhání pohledávky obdrží černý pasažér několik úředních písemností. Exekuce je tak až posledním krokem celého procesu. Pokud však dotyčný předchozí korespondenci nepřebíral, je exekucí pochopitelně nepříjemně překvapen.

Neřešila by tohle všechno jedna upomínka ještě v době, než se rozběhne soudní řízení?
Právě z důvodu nepřebírání korespondence dopravní podniky zatím jednotlivé dlužníky plošně neobesílají, neboť průměrné roční náklady na tuto agendu by údajně dosáhly okolo deseti milionů korun. Obesíláni jsou však zákonní zástupci dětí do 15 let a nově to mají být i nezletilí do 18. roku věku. Rád bych ještě uvedl, že v kterékoliv fázi vymáhání pohledávek advokátní kancelář prověřuje námitky, jimiž dlužníci odůvodňují nezaplacení pokuty, a v případě relevantně doložených žádostí zcela či zčásti promíjejí náklady řízení.