Plzeň si 1. února připomněla významné výročí. Uplynulo 455 let ode dne, kdy císař Ferdinand I. vydal zlatou bulu, jíž potvrdil bulu svého předchůdce císaře Zikmunda Lucemburského.

Listinu se zlatou pečetí Zikmund Plzni udělil 19. září 1434 coby náhradu za stálost Plzně v boji proti husitům.

Město se díky tomu dočkalo řady výhod. „Zikmundova bula mimo jiné garantovala Plzni osvobození od každoroční královské berně, potvrzovala právo vybírat v městských branách od všech trhovců mýto při příchodu i odchodu a především osvobozovala obyvatele města od placení veškerých cel, mýt a poplatků ze zboží jak v Čechách, tak v celé říši. Byla tedy velice důležitým dokumentem, který napomáhal hospodářskému rozkvětu města," řekla Štěpánka Pflegerová z Archivu města Plzně.

Zikmundova zlatá bula navíc Plzni pomohla k jednomu prvenství, které je zajímavé ze současného hlediska. Město si totiž listinu nechávalo potvrzovat od všech panovníků. „Mimo jiné se dočkala dalších dvou konfirmací ve formě zlaté buly (1567 Maxmilián II., 1627 Ferdinand II.), a tak se město jako jediné v Čechách stalo příjemcem čtyř zlatých panovnických bul, které jsou dodnes uloženy v Archivu města Plzně," dodala Štěpánka Pflegerová.