Spolu s městskými historickými slavnostmi pořádá spolek rekonstrukce bitev, průvody, jízdní turnaje a trhy. „Letos si připomínáme 30 let od založení skupiny, což zní skoro neuvěřitelně. Vystupujeme téměř každý víkend. Všechny projekty jsou náročné na organizaci a po celou dobu k nim přistupujeme s největší zodpovědností. Nejtěžší na všech akcích je samotná příprava, která trvá měsíce,“ říká Martin Cholinský, který skupinu od začátku vede.

Spolek se zaměřuje hlavně na období třicetileté války a na období gotiky – především pak na přemyslovské krále.

„Výjimkou však nejsou ani gladiátoři, Římané nebo piráti. Na počátku jsme si vyráběli kostýmy sami, ale vývoj šel strašně rychle dopředu a dnes by naše staré kostýmy dávno neobstály. Proto se obracíme na specialisty, kteří pro nás vyrábějí jak kostýmy, tak výzbroj,“ popisuje dále.

Rekonstrukce bitev, které se opírají o historické základy, pořádá spolek nejčastěji v Čechách, ale také v Německu, Itálii, Francii a Rakousku. Zajistit musí scénář, režii i samotnou realizaci včetně veškerého technického zabezpečení. „Organizovali jsme více než 200 bitev, obléhání a šarvátek. Největší bitevní rekonstrukcí je bitva na Bílé hoře, kterou pořádáme již tradičně na autentickém místě v Praze na Vypichu ; účastní se jí přes tisíc účinkujících a desítky vycvičených koní. Na autentickém místě pořádáme i rekonstrukci bitvy na Moravském poli v Rakousku, kde padl náš největší král Přemysl Otakar II.,“ říká Cholinský.

Skupina má celkem 20 členů. Někteří se pravidelně účastní i filmových natáčení. „Naše členy mohli diváci vidět například ve filmech Příběh rytíře, Johanka z Arku, Letopisy Narnie, Warcraft, Ať žijí rytíři, The Musketeers, Stěhování národů, Britannia, Knightfall nebo Jan Žižka,“ dodává.

Dosavadní působení šermířského spolku Rytíři Koruny České zmapuje výstava s názvem 30 let s mečem v ruce, která se uskuteční od 17. února do 6. března v mázhauzu plzeňské radnice. Skrze archivní i novodobé fotografie se tak zde lidé dozví veškeré aktivity skupiny. Výstava bude zahájena 17. února v 16 hodin.