Práva, která stále provázejí dozvuky aféry s rychlostudenty z předloňského podzimu, nyní čekají na rozhodnutí ministerstva o prodloužení akreditace magisterského a bakalářského studia. Pokud by nebyly prodlouženy ani ty, mohlo by to znamenat zánik fakulty. „Nerada bych předjímala. Západočeská univerzita je přesvědčena, že v souladu se svými kompetencemi udělala v současné situaci maximum. Vypracované spisy prokazují personální zajištění, které komise označila za nejvážnější problém,” uvádí rektorka univerzity Ilona Mauritzová s tím, že věří v prodloužení magisterských a bakalářských akreditací do konce ledna příštího roku.

Jen v takovém případě by fakulta mohla vypsat přijímací řízení na tyto programy už pro příští akademický rok.

Studentů magisterských a bakalářských oborů se pondělní verdikt nedotkne. Jinak jsou na tom budoucí doktorandi. Fakulta už od začátku kauzy zájemce o tento program nepřijímá. Pro zbývajících osmdesát, kteří už na fakultě studují, ale musí nalézt adekvátní umístění.

„Hledáme pro ně alternativu, jsme povinni jim zajistit stejné nebo obdobné podmínky ke studiu. Čeká nás jednání s ostatními školami,” vysvětluje prorektor fakulty Vilém Knoll. Doktorandský program je závislý na vědeckém výkonu instituce, který podle proděkana dosud nebyl vysoký.

Nyní univerzita přijala nové profesory a docenty. Jejich vědecká činnost by měla situaci změnit k lepšímu a dopomoci fakultě k obnovení ztracené akreditace.

„Pokud se fakultě podaří obnovit doktorandské akreditace, studenti se mohou vrátit zpátky,” říká děkan fakulty Květoslav Růžička. Právě jeho viní ze ztráty akreditace bývalý děkan práv a ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

„Rozhodujícím momentem byl odchod profesora Eliáše. Kladl jsem na srdce tehdy novému děkanovi, že se musí s profesorem Eliášem a týmem nadějných vědců kolem něj domluvit. To, že nebyla uzavřena dohoda a tři desítky učitelů odešly, beru jako manažerské selhání děkana Růžičky,“ říká Pospíšil.

Karel Eliáš se nechtěl k situaci na plzeňských právech příliš vyjadřovat. „Aby získala fakulta nazpět akreditaci, musí vykonávat vědeckou činnost, tedy granty, publikační činnost. Já rozhodně nepřeju fakultě nic špatného, je potřeba myslet hlavně na studenty,” zdůraznil Eliáš.

Znovu udělovat titul JUDr. by mohla fakulta hned poté, co ministerstvo prodlouží akreditace magisterského studia, tedy začátkem roku.

„Pokud ministerstvo shledá personální zabezpečení fakulty kvalitním a dostatečným, pak může zároveň s udělením prodloužení akreditace změnit i verdikt v oblasti rigorózního řízení,” dodává rektorka univerzity Mauritzová.

Komentář Jiřího Pospíšila najdete ZDE.

Hlavní události v kauze práva

2008

Červen - Akreditační komise zakázala plzeňským právům nabírat vysokoškoláky do doktorandského studia. Podle komise se tam nedělá kvalitní věda. Škola se odvolala a zájemce přijala.

2009

22. dubna - Bylo zveřejněno, že akreditační komise povolila fakultě přijímat studenty do doktorského studia, ale jen do dvou oborů. Na další čtyři obory jí nebyla prodloužena akreditace.
19. září - Lidové noviny upozornily, že proděkan Fakulty právnické ZČU v Plzni Ivan Tomažič údajně opsal desítky stran své dizertační práce. Jeho školitelem byl druhý proděkan fakulty Milan Kindl a oponentem děkan fakulty Jaroslav Zachariáš.
26. září - Děkan Zachariáš rezignoval na svou funkci, odstoupil i z čela Ústavu státu a práva Akademie věd.
29. září - Vedením fakulty byl pověřen Jiří Pospíšil (ODS). Proděkani Tomažič a Kindl se vzdali funkcí. Kindl skončil na fakultě. Pospíšil později propustil i Zachariáše a Tomažiče.
11. října - Ukázalo se, že asi 400 lidí fakultu absolvovalo možná nestandardně rychle, mimo jiné desítky policistů.
2. listopadu - Akademický senát zvolil Pospíšila děkanem.
23. listopadu - Komise ZČU dokončila prověřování studia všech 63 doktorandů fakulty, pochybení zjistila ve 14 případech. V lednu pak konstatovala, že z 828 držitelů titulu JUDr. z práv v Plzni jsou pochyby u více než třetiny.
25. listopadu - Akreditační komise oznámila, že chce zastavit přijímání uchazečů o doktorská studia a udělování titulu Ph.D. Fakulta dočasně ztratila právo udělovat titul JUDr.

2010

5. března - Komise ZČU zjistila závažné nedostatky u 53 absolventů fakulty. Problematických bylo také 12 držitelů titulu JUDr.
Červen - Akreditační komise fakultě povolila znovu udělovat titul doktora práv.
13. října - Děkanem byl poté, co Pospíšil v srpnu po jmenování do vlády rezignoval, zvolen Květoslav Růžička.

2011

7. ledna - Vedení ZČU oznámilo, že zruší diplom zhruba 20 držitelům magisterského titulu. ZČU zahájila správní řízení o zrušení magisterského diplomu se 41 lidmi.
22. ledna - V tisku se objevily zprávy, že Karel Eliáš, který byl jednou z tváří ozdravného procesu, rezignoval na funkci proděkana. Později oznámil i odchod ze školy.
23. června - Akreditační komise navrhla odebrat akreditaci pro doktorský studijní program a omezit i akreditaci pro magisterský obor. Rovněž navrhuje nekonat státní rigorózní zkoušky a neudělovat titul JUDr. Hlavním důvodem je odchod zhruba šestiny akademických pracovníků.
31. října - Fakulta podala ministerstvu žádost o prodloužení akreditace magisterského i bakalářského oboru po červnu 2012.
7. listopadu - Ministerstvo školství odejmulo fakultě akreditaci doktorského studijního programu a zároveň počínaje dneškem pozastavilo fakultě oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul JUDr.

Zdroj: ČTK