Jednotka čítající 24 vybraných strážníků, kteří budou i nadále zajišťovat běžnou službu, bude zasahovat zejména při rizikových fotbalových a hokejových utkáních nebo při demonstracích. „Rozhodli jsme se ji zřídit proto, že zásahy státní policie na stadionech budou podle nové legislativy podmíněny nějakou nastalou situací nebo budou možné pouze po domluvě s obvodem. Proto se snažíme zajistit bezpečnost vlastními silami,“ uvedl radní pro bezpečnost Karel Paleček. Dodal, že počet strážníků, kteří jsou začleněni do pořádkové jednotky, je odpovídající pro řešení menších problémů. „Ve chvíli, kdy z malého problému vznikne velký problém, budou jej strážníci samozřejmě řešit ve spolupráci s městkou policií,“ podotkl Paleček.

Strážníci z pořádkové jednotky mohou při zásazích využít i speciální výstroj, která je podobná výstroji pořádkové jednotky státní policie. . „Výstroj pořádkové jednotky městské policie zahrnuje kryt nohou, kryt hrudníku, taktickou vestu, kryty rukou a protiúderové rukavice. Nesmí také chybět helma, štít a tomfa,“ popsal šéf pořádkové jednotky Městské policie Plzeň Pavel Štrejl.