Pro firmu AREVA dodá kovací lis s lisovací silou až devět tisíc tun a manipulátor. „Jsme poctěni, že společnost s námi uzavírá tuto smlouvu, která je jedním z nejvýznamnějších kontraktů v historii firmy,“ uvedl předseda představenstva TS Plzeň Vladimír Soták.
Francouzská AREVA s Čechy spolupracuje poměrně často. Za poslední tři roky poskytla českému průmyslu obchodní příležitosti v zařízení a službách za více než jednu miliardu korun, a je tak významným přispěvatelem do oblasti jaderné energetiky v České republice.
Firma souběžně uzavřela několik dohod o spolupráci s výzkumnými ústavy a vysokými školami jako součást závazku k posílení české jaderné oblasti. „Tato smlouva představuje další krok do již silné spolupráce, která mezi námi a českým průmyslem existuje. Soustředíme se na využití rozsáhlé průmyslové odbornosti, která v České republice existuje,“ sdělil provozní ředitel společnosti AREVA Philippe Knoche.
Přístroj o celkové hmotnosti 2300 tun zamíří do výrobního závodu v Le Crousot v Burgundsku. Cílem je posílení konkurenceschopnosti. Plzeňská firma, pro niž je to třetí spolupráce s francouzskou firmou, provede i montáž a uvedení lisu do provozu. To je naplánováno na čtvrté čtvrtletí příštího roku.V blízké době chystá TS Plzeň další spolupráci s AREVA. Půjde o modernizaci staršího lisu.