Tato místa vybraly asi tři tisíce lidí v květnu a červnu, když na výzvu Útvaru koncepce a rozvoje (ÚKR) Plzeňané vytvořili tzv. pocitovou mapu.

„Výsledky šetření jsou velice pozitivní, největším překvapením je právě celková spokojenost s městem, což potvrzuje i fakt, že téměř třetina dotazovaných nezodpověděla, kde se cítí nepříjemně nebo které místo by chtěli změnit. Jako nejhezčí místo bylo zvoleno centrum města, sadový okruh, Mlýnská strouha, pivovar, ale lidé si oblíbili i kvalitní zázemí příměstské krajiny," uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). Velmi pozitivně byla hodnocena i zoologická zahrada.

Ne všechno se ale Plzeňanům líbí. Lidé negativně hodnotili širší centrum města, zejména okolí hlavního vlakového nádraží, lokality při ulicích Tylova a Husova včetně prostoru před centrálním autobusovým nádražím nebo část čtvrti Petrohrad v okolí ulic Božkovská a Úslavská.

Zajímavé je pozitivní hodnocení lokálních, méně navštěvovaných míst, které poukazují na spokojené obyvatele. Na otázku, kde by rádi obyvatelé bydleli, mnoho lidí zvolilo právě místo tam, kde sami bydlí.

Výsledky šetření budou podkladem při zpracování strategického plánu a podrobnějších dokumentací ke konkrétním lokalitám ve městě.

Podle šéfky ÚKR Ireny Vostracké je zajímavé, že na otázku, kde by lidé rádi bydleli, zvolilo mnoho z nich místo, kde sami bydlí. Více na http://www.pocitovemapy.cz