Pro Plzeňany je to dobrá zpráva. Půlroční zkušební provoz zmodernizované čističky odpadních vod v Plzni na Homolce se osvědčil, a Vodárna Plzeň proto v pátek spustila její ostrý provoz. Znamená to, že lidé už pijí z kohoutků nezávadnou vodu bez pesticidů a zbytků léků. Kvůli škodlivinám měla Plzeň několik let hygienickou výjimku, než úpravnu vody zrekonstruovala za miliardu korun. Vodárna Plzeň zásobuje město pitnou vodou z řeky Úhlavy.

Při zkušebním provozu technologie úpravny se hodnota pesticidů dostala prakticky na nulu. „Úroveň všech ukazatelů je podlimitní a splňuje přísné parametry vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR a nařízení EU," sdělil šéf krajské hygienické stanice Přemysl Tomašuk.

Tato zpráva potěšila Drahomíru Hulíkovou z Plzně, která pije vodu z vodovodu. „Proto modernizaci úpravny vody vítám," řekla žena.

PesticidyPitná voda v Plzni měla výjimku na těchto pět pesticidů:
• acetochlor – herbicid používaný proti plevelům na polích s kukuřicí. Jde o karcinogen,
• chlorotoluron – herbicid používaný na obilí, podezřelý karcinogen; může narušovat dědičnou informaci v buňce,
• metazachlor – používá se na řepku a je vysoce toxický pro vodní organismy,
• terbuthylazine – herbicid toxický pro vodní organismy,
• metolachlor – podezřelý karcinogen.

Modernizaci technologie, která filtruje chemické látky, kvitoval také expert na vlivy škodlivých látek na zdraví Miroslav Šuta. „Některé pesticidy jsou karcinogeny a jiné patří do skupiny endokrinních disruptorů, které mohou narušovat funkci hormonálního systému," uvedl Šuta.

Vodárna i politici v minulosti uklidňovali, že lidé pili zdravotně nezávadnou vodu, i když v ní byly pesticidy. Šuta byl opatrnější. „Pesticidy v pitné vodě byly varovné z toho důvodu, že Česko patří ke špičce ve výskytu nádorů ledvin a Plzeňský kraj má nejvíce těchto onemocnění v zemi," upozornil Šuta. Přiznal, že jde jen o hypotézu, protože neexistuje studie, která by negativní vliv pesticidů na zdraví potvrzovala nebo vyvracela.

Vysoký evropský standart

Podle náměstka primátora Pavla Kotase má technologie úpravny vyšší standard, než je průměr v Evropě. Filtrace probíhá přes aktivní uhlí, které škodliviny nasává. Podle provozního ředitele Vodárny Plzeň Jana Kretka jde o technologii, která již byla v Plzni používána, ale její rozsah nestačil. „Pro její plnohodnotné začlenění bylo nutné omezit filtrační plochu pískových rychlofiltrů, přebudovat ozonační nádrže na čerpací jímky a proces zkompletovat dalším přečerpáváním vody," vysvětlil Kretek.

Technickou libůstkou je osazení UV záření, které umožňuje využít na dezinfekci vody i fyzikální princip. Kvalitu vody pomáhají hlídat také dvě nádrže s rybami. „Voda jde i do nádrže s velmi citlivými jesetery. V případě jejich abnormální reakce je možné reagovat," doplnil Kretek.

Hygienik Tomašuk prohlásil, že modernizace úpravny vody je významným krokem ke snižování zdravotního rizika pro obyvatele Plzně. Město zrekonstruovalo úpravnu vody za miliardu korun. Plzeň získala více než 624milionovou evropskou dotaci, dalšími zhruba 37 milionů korun přispěl stát.

Podle Kotase nebude investice do nových technologií důvodem ke zdražování vody. „Dlouhodobě máme nastavené, že cena vodného a stočného se může zvýšit pouze o inflaci. Pro letošní rok to bylo o čtyři desetiny procenta," konstatoval Kotas.

Cena možná půjde dolů

Plzeňané platí za kubík vody 89,76 korun. Jeden litr pitné vody z vodovodu tak přijde na 0,09 Kč. Plzeň má jako jedno z prvních měst v republice samofinancovatelný systém. Právě kvůli tomuto systému, což byla podmínka dotací, vzrostla v Plzni výrazně cena vody v letech 2011 a 2012.

Od ledna vlastní vodárnu město, za její akcie zaplatí radnice 709 milionů korun. „Je možné, že cena půjde dolů. Čekáme do konce června na účetní závěrku," řekl Kotas.

Vodárny Plzeň odkoupí město od francouzské skupiny Veolia. „Plzeň je dobrým příkladem toho, že se město může domluvit na převzetí a správě vodohospodářské sítě od soukromé firmy a přímo ji provozovat. Navíc díky vlastnickému modelu cena vody odpovídá nákladům, a město tak získává i peníze na údržbu. Přičemž zároveň uplatňuje cenu za vodu solidární vůči obyvatelům," uvedl náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce fondů EU Jan Kříž.